1
Адміністрація Житомирського агротехнічного коледжу
2
Канцелярія та архів Житомирського агротехнічного коледжу
3
Відділення "Агроінженерія"
 • Кафедра “Автомобільний транспорт”
 • Циклова комісія “Загально-технічні дисципліни”
 • Кафедра “Агроінженерія”
 • Циклова комісія спеціальності “Агроінженерія”
4
Відділення "Агрономія"
 • Кафедра агрономії та лісового господарства
 • Циклова комісія агрономічних дисциплін
5
Відділення "Будівництво та цивільна інженерія"
 • Циклова комісія “Будівництво та цивільна інженерія”
 • Циклова комісія спецдисциплін спеціальності “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”
 • Циклова комісія спецдисциплін спеціальності “Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення”
6
Відділення "Електрифікація та інформаційні системи"
 • Кафедра “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”
 • Циклова комісія відділення “Електрифікація та інформаційні системи”
7
Економічне відділення

Циклова комісія “Обліково-економічних дисциплін” |

8
Кафедра агроінженерії
8
Кафедра агрономії
9
Кафедра гуманітарних дисциплін та суспільних дисциплін
10
Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
11
Кафедра загальнотехнічних дисциплін
12
Кафедра гуманітарних та суспільних дисциплін
13
Навчальна частина | Навчальний (навчально-методичний) підрозділ
14
Циклова комісія фізичного виховання та Захисту України
15
Циклова комісія "Загальноосвітніх дисциплін"
16
Циклова комісія "Іноземних мов"
17
Циклова комісія загально-технічних дисциплін
18
Циклова комісія філологічних дисциплін