м. Житомир, вул. Покровська, 96

Житомирський агротехнічний коледж — неприбуткова організація, вищий навчальний заклад.

Сертифікати про акредитацію ЖАТК

PDF Освітньо-професійна програма Лісове господарство за спеціальністю 205 Лісове господарство 804.3 KB PDF Освітньо-професійна програма Агроінженерія за спеціальністю 208 Агроінженерія 789.63 KB PDF Освітньо-професійна програма Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 811.76 KB PDF Галузь знань та спеціальність/напрям: 20 Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія 790.24 KB PDF Галузь знань та спеціальність/напрям: 20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія 820.32 KB PDF Галузь знань та спеціальність/напрям: 20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія 816.24 KB PDF Галузь знань та спеціальність/напрям: 19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 822.11 KB PDF Галузь знань та спеціальність/напрям: 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 815.88 KB PDF Галузь знань та спеціальність/напрям: 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 806.23 KB PDF Галузь знань та спеціальність/напрям: 12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки 830.47 KB PDF Галузь знань та спеціальність/напрям: 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 763.01 KB PDF Галузь знань та спеціальність/напрям: 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 830.3 KB PDF Галузь знань та спеціальність/напрям: 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг 757.73 KB PDF Галузь знань та спеціальність/напрям: 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 817.98 KB