Відділення “Агрономія” Житомирського агротехнічного фахового коледжу (ЖАТФК)

Відділення “Агрономія” є найстарішим структурним підрозділом ЖАТФК, з якого бере свій початок наш навчальний заклад. Свою історію воно бере з часу заснування садово-городньої школи в 1928 році. Тоді працювало лише одне відділення “Плодоовочівництво”, а зараховувалось дві групи студентів. Основним контингентом абітурієнтів були головним чином діти сільської бідноти, що мали 7-річну освіту.

Гордістю ЖАТФК, відділення “Агрономія” завжди були та залишаються його викладачі, студенти, робітники, службовці та випускники. У різний час на відділенні працювали кандидати с.-г. наук, заслужені вчителі, відмінники освіти, викладачі-методисти, викладачі вищої категорії. Серед них: Ткач М.К., Бондарчук М.О., Пшеничний В.С., Станішевський І.О., Чернецький І.П., Омельченко Л.Л., Ляхов В.О., Федоренко М.М., Мартинюк І.М., Карашевич Г.П., Янішевський Л.Ю., Янішевська Л.О., Штейн В.П., Вольницький М.Ф., Зоря А.Є., Чередніченко Н.В., Кочубей М.Й., Золотцева Я.Г., Муляр О.Д., Ткач С.М., Ярмоленко М.О., Сліпчук В.А., Кукса В.М., Кукса А.Я., Світельський М.М., Ковальчук В.І., Капітоненко Г.П., Муляр В.М., Кіпчук Т.А., Чепіков М.С., Трембіцький В.А., Москальчук М.І., Марцинівський М.В., та багато інших заслужен их майстрів своєї справи.

В різні часи відділення очолювали справжні майстри та ентузіасти своєї справи: Ляхов Віктор Олександрович, Янішевський Людвіг Юхимович, Вольницький Микола Федорович, Ткач Світлана Миколаївна, Світельський Микола Михайлович, Мельничук Віктор Володимирович, Борак Костянтин Вікторович, Сохальська Галина Володимирівна.

План роботи відділення на 2021-2022 навчальний рік

PDF План роботи відділення «Агрономія» на 2021-2022 навчальний рік 908.81 KB PDF План роботи завідувача відділення «Агрономія» на 2021-2022 навчальний рік 717.18 KB

Навчальні плани

PDF Навчальний план підготовки фахівців, фаховий молодший бакалавр, денна форма навчання 1.21 MB

Рейтингові списки

PDF Рейтинговий список відділення «Агрономія» 154.11 KB

Викладачі відділення

Нині відділення “Агрономія” Житомирського агротехнічного коледжу очолює кандидат сільськогосподарських наук – Залевський Роман Антонович. На відділенні налічується 22 викладача-професіонала різної направленості, в тому числі 2 доктора наук, 9 кандидатів наук та 6 викладачів вищої категорії.

Відділення має такі підрозділи:

Спеціальності

На сьогодні відділення є підрозділом коледжу з підготовки сучасних висококласних спеціалісті своєї справи, які її люблять та всіляко вдосконалюються у ній.

На відділенні здійснюється підготовка студентів за такими спеціальностями як:

 • спеціальність 201 “Агрономія” (ОКР молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр та молодший бакалавр за спеціалізаціями “Виробництво та переробка продукції рослинництва” та “Організація та технологія ведення фермерського господарства”);
 • спеціальність 201 “Агрономія” (ОС бакалавр);
 • спеціальність 205 “Лісове господарство” (ОКР фаховий молодший бакалавр та молодший бакалавр);
 • спеціальність 205 “Лісове господарство” (ОС бакалавр за спеціалізаціями “Лісовпорядкування” та “Лісова таксація”);

які об’єднані у 18 навчальних груп стаціонарної та заочної форми навчання. В середньому чисельність студентів складає 330 чоловік стаціонару та близько 30 студентів заочників.

Після завершення навчання випускники відділення можуть обіймати наступні посади:

Працевлаштування студентів спеціальності 5.09010103 «Виробництво та переробка продукції рослинництва»:
 • головний агроном господарства
 • агроном з захисту рослин
 • агрохімік
 • агроном-хмеляр
 • агроном-плодівник
 • агроном-овочівник
 • агроном-льонар
 • агроном-насіннєвод
 • агроном з кормовиробництва
 • завідувач відділку
 • завідувач підсобного сільського господарства
 • завідувач оранжереї
 • завідувач агрохімічного кабінету
 • завідувач дослідного поля
 • завідувач розсадника
 • технолог з агрономії
 • бригадир рільничої бригади
 • приймальник, здавальник харчової продукції
 • спеціаліст дорадницької служби
 • завідувач лабораторії якості сільськогосподарської продукції
 • фермер з вирощування сільськогосподарських культур
Працевлаштування студентів спеціальності 5.09010102 «Організація та технологія ведення фермерського господарства»:
 • фермер з виробництва та переробки продукції рослинництва
 • фермер з виробництва та переробки продукції тваринництва
 • фермер з вирощування змішаних сільськогосподарських культур
 • фермер-овочівник
 • фермер-хмеляр
 • фермер-льонар
 • фермер з вирощування технічних культур
 • завідувач фермерського господарства
 • завідувач відділку
 • бригадир рільничої бригади
 • фермер з вирощування лікарських рослин
 • завідувач тваринницької ферми
 • фермер з виробництва м’яса
 • фермер з виробництва молока
 • фермер з розведення сільськогосподарських тварин
Працевлаштування студентів спеціальності 6.090101 «Агрономія» (бакалаврат):
 • головний агроном господарства
 • завідувач дослідного поля
 • завідувач колекційно-дослідного поля
 • завідувач агрохімічної лабораторії
 • завідувач біологічної лабораторії
 • агроном-насіннєвод

Студенти цієї спеціальності мають можливість продовжити навчання на V курсі Житомирського національного агроекологічного університету та Національного університету біоресурсів та природокористування згідно договірних умов, укладених між навчальними закладами.

Періодично силами відділення проводяться всеукраїнські науково-практичні конференції різного напрямку на яких науковці різного рівня та студенти обмінюються думками та досягненнями у різних галузях народного господарства.

Найбільш потужна з них була проведена 20-21 січня 2016 р. разом із Інститутом сільського господарства “Полісся”, Громадською радою при Мінприроди України, ГО «Радіобіологічне товариство України», ГО “Центр сучасних інновацій”, Експертним центром «УКРЕКОБІОКОН», відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція „Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Житомирської області”, де обговорювались найболючіші питання розвитку аграрної сфери України.

Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Житомирської області”

У цьому заході, окрім викладачів та студентів з ВУЗів м. Житомира, взяли участь 20 докторів наук, 33 кандидати наук, 53 аспіранти з різних міст та вузів України.

На відділенні створено польовий навчальний комплекс який включає в себе тепличний комплекс площею 0,1 га, польові сівозміни загальною площею близько 2,3 га, дослідне фітополе лікарських рослин та споруда фітобудинку, які дають можливість вивчати корисну та рідкісну флору, фауну Полісся та Лісостепу, рослин інтродуцентів із інших грунтово-кліматичних зон, різні типи плодових садків загальною площею близько 0,7 га, яки нещодавно приріс новими площами з сучасними насадженнями.

На території польового навчального комплексу вирощується розсада овочевих культур, квітів та саджанців плодових дерев.

Це дозволяє здійснювати практичне навчання студентів протягом всього року чередуючи із теоретичним навчанням та оволодіти саме практичними навичками спеціальностей, що опановуються.

Виробничо-технологічні практики здійснюються як на території України так і країн ЄС (Німеччина, Австрія, Польща, Болгарія, Данія та інші).

Протягом усієї історії на відділенні  “Агрономія” планомірно відбувається нарощування та оновлювання матеріально-технічної бази як польового навчального комплексу (придюання сучасного інструментарію, засобів удобрення і захисту та засобів малої механізації) так і навчальних аудиторій (від заміни вікон на енергозберігаючі до придбання мікроскопів та іншого обладнання для навчально-лабораторного навчання).

Від нинішніх випускників вимагається знання новітніх світових технологій, наукового підходу до програмування врожаю, у вирішенні найважливішої проблеми сьогодення – розширеного відтворення родючості ґрунтів, більше самостійності, ініціативи, винахідливості, гнучкості розуму у вирішенні першочергових проблем тисячоліття.

Досвід роботи польового навчального комплексу вивчався на рівні НМЦ, обласними методичними об’єднаннями, учасниками всеукраїнського семінару з практичного навчання у 2004 році, Республіканського методичного об’єднання в 2007 році, а у 2016 р. на всеукраїнському конкурсі на краще дослідне поле, польовий навчальний комплекс зайняв 3 місце серед навчальних закладів України.

Студенти відділення приймають активну участь у самодіяльності. Студенти та викладачі приймають участь та періодично займають перші місця у конкурсах “Студент року”, “Моя професія найкраща”, а також входять до спортивних команд коледжу.