Анкета опитування щодо дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти освітньо-професійної програми «‎Автомобільний транспорт» Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу за ОП «‎Автомобільний транспорт»‎ Анкета щодо оцінювання якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти за ОПП «‎Автомобільний транспорт»‎ Анкета для опитування здобувачів вищої освіти 2 курсу за ОПП «‎Автомобільний транспорт»‎ щодо вибору навчальних дисциплін Анкета для опитування здобувачів вищої освіти за ОП «‎Автомобільний транспорт» стосовно якості викладання дисципліни Анкета для опитування здобувачів вищої освіти випускового курсу/року навчання освітнього ступеня «Бакалавр» освітня програма «Автомобільний транспорт» (2020-2021 н.р.) Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу на освітній програмі «Автомобільний транспорт»