Договір на проведення практики здобувачів освіти Житомирського агротехнічного фахового коледжу
Щоденники

274 Автомобільний транспорт

PDF ЗВІТ-ЩОДЕННИК про проходження виробничої технологічної (експлуатаційної) практики для студентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 508.6 KB PDF ЗВІТ-ЩОДЕННИК про проходження виробничої технологічної (експлуатаційної) практики для студентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» (1 курс) 427.89 KB

208 Агроінженерія

PDF ЗВІТ-ЩОДЕННИК про проходження виробничої технологічної практики із спеціальності 208 «Агроінженерія» (1 курс) 537.13 KB PDF ЗВІТ-ЩОДЕННИК про проходження виробничої технологічної практики із спеціальності 208 «Агроінженерія» (3 курс) 537.13 KB PDF ЩОДЕННИК-ЗВІТ проходження виробничої переддипломної практики за спеціальністю 208 - «Агроінженерія», ОС «Бакалавр» (2 курс, заочна форма навчання) 396.73 KB PDF ЩОДЕННИК-ЗВІТ проходження виробничої переддипломної практики за спеціальністю 208 - «Агроінженерія», І (бакалаврського) рівня вищої освіти 398.4 KB PDF ЗВІТ-ЩОДЕННИК З ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ зі спеціальності 208 «Агроінженерія» для здобувачів освіти ОКР «Молодший спеціаліст» денної та заочної форм навчання 495.77 KB

201 Агрономія

PDF ЩОДЕННИК–ЗВІТ З ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ, відділення «Агрономія» 502.35 KB PDF ЩОДЕННИК СТУДЕНТА З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ, відділення «Агрономія», молодший бакалавр 485.98 KB PDF ЗВІТ-ЩОДЕННИК про проходження виробничої технологічної практики зі спеціальності «Виробництво і переробка продукції рослинництва» 3.78 MB PDF ЩОДЕННИК-ЗВІТ проходження навчальної практики з дисципліни «Організація і планування діяльності аграрних формувань» 642.21 KB PDF ЩОДЕННИК–ЗВІТ З ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 631.61 KB PDF ЩОДЕННИК СТУДЕНТА З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (бакалаври) 439.23 KB PDF External Link 1.16 MB PDF ЗВІТ-ЩОДЕННИК про проходження виробничої технологічної практики з спеціальності 5.130106 «Організація і технологія ведення фермерського господарства» 1.07 MB

192 Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ)

PDF ЗВІТ-ЩОДЕННИК про проходження виробничо-технологічної практики із спеціальності 192 « Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення» 252.05 KB PDF ЗВІТ-ЩОДЕННИК про проходження виробничої переддипломної практики із спеціальності 192 « Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення» 197.66 KB PDF ЗВІТ-ЩОДЕННИК про проходження виробничо-технологічної практики спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітня програма «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» 275.28 KB PDF ЗВІТ-ЩОДЕННИК про проходження переддипломної практики спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітня програма «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» 271.49 KB

Економічне відділення

PDF ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ з комерційного товарознавства 266.74 KB PDF ЗВІТ-ЩОДЕННИК навчальної практики 326.14 KB PDF ЩОДЕННИК–ЗВІТ про проходження навчальної практики з дисципліни «Страхові послуги» спеціальність 072 «Фінанси,банківська справа та страхування» освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 582.59 KB PDF ЩОДЕННИК–ЗВІТ з проходження навчальної практики з дисципліни «Фінансовий облік», спеціальність 051 «Економіка», спеціальність076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 1.31 MB PDF Звіт-щоденник про проходження виробничої практики зі спеціальності 051 «Економіка» 535.1 KB PDF ЩОДЕННИК-ЗВІТ про проходження навчальної практики з дисципліни «РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ», спеціальність 075 «Маркетинг» 725.99 KB

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

PDF ЗВІТ-ЩОДЕННИК проходження виробничої переддипломної практики зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 586.42 KB PDF ЗВІТ-ЩОДЕННИК проходження виробничої технічної практики зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 460.83 KB
PDF ІНСТРУКЦІЯ № 89 з охорони праці для студентів які вибувають для проходження виробничої практики (переддипломної) за межами коледжу 194.37 KB Направлення на практику здобувача освіти Титульна сторінка звіту-щоденника