Анкета для випускників Анкета для опитування здобувачів вищої освіти на предмет удосконалення змісту освітньо-професійної програми «Агроінженерія» початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти Анкета щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу Анкета для студентів щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання Анкета для опитування науково-педагогічних та педагогічних працівників стосовно форми організації освітнього процесу на відділенні «‎Агроінженерія»‎ Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо вирішення конфліктних ситуацій та академічної доброчесності Анкета для опитування здобувачів ступеня вищої освіти щодо задоволеності методами навчання та викладання Анкета для опитування роботодавців та представників бізнесу Анкета опитування для випускників освітньої програми Агроінженерія Анкета для опитування здобувачів вищої освіти випускового курсу/року навчання освітнього ступеня «Бакалавр» освітня програма Агроінженерія (2020-2021 н.р.) Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу на освітній програмі Агроінженерія