Доброго дня! Чи є у вашій бібліотеці книга "Визначник вищих рослин Житомирської області"? Дякую.

Доброго дня!

Дана книга знаходиться у читальному залі та на абонементі бібліотеки:Собко В.Г., Харчишин В.Т. Визначник вищих рослин Житомирської області. – Київ: Фітосоціоцентр, 2011. 380 с.

Навчання при карантині

Доброго дня!

Додатково пропонуємо Вам такі джерела:

Сутність та методологічні основи програмного регулювання лісового господарства

Доброго дня!

 • Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
  Герасимчук З. В. Ефективність фінансово-економічного регулювання земельних відносин у контексті використання земельних ресурсів лісогосподарського призначення / З. В. Герасимчук, А. І. Крисак // Актуальні проблеми економіки. — 2016. — № 6. — С. 270-281.
 • Екологія та природні багатства України. Загальноукраїнський проект. Вип. 3. — Київ : Новий світ, 2006. — 279 с.
  Зінь Е. А. Регіональна економіка : підручник для вузів / Е. А. Зінь. — Київ : Професіонал, 2008. — 528 с.
 • Кабінет Міністрів України Про затвердження Державної цільової програми “Ліси України” на 2010-2015 роки (Постанова від 16.09.2009 р. № 977) // Офіційний вісник України. — 2009. — № 72. – С. 5-43.
  Печуляк В. Відносини у сфері лісового господарства: особливості визначення державного регулювання / В. Печуляк // Підприємництво, господарство і право. — 2015. — № 12. — С. 41-46.
 • Печуляк В. Лісові землі як об’єкт державної власності та державного регулювання / В. Печуляк // Підприємництво, господарство і право. — 2015. — № 10. — С. 38-41.
  Свириденко В. Є. Лісівництво : Підручник / В. Є. Свириденко, О. Г. Бабіч, Л. С. Киричок; ред. В. Є. Свириденко. — Київ : Арістей, 2005. — 543 с.
 • Фурдичко О. І. Лісова політика України — справа не відомча, а загальнонародна / О. І. Фурдичко // Екологічний вісник. — 2016. — № 6. — С. 21-23.
  Фурдичко О. І. Питання економіки землекористування у процесі ведення лісівництва в законодавсті України / О. І. Фурдичко // Економіка України. — 2013. – № 5. — С. 56-65.
 • Чечелюк П. В Україні відсутня державна лісова політика / П. Чечелюк // Дзеркало тижня. — 2016. — № 17. — С. 9.
  Чечелюк П. Український ліс: злочин без кари / П. Чечелюк // Дзеркало тижня. — 2016. — № 33. — С. 7.
Допоможіть знайти інформацію про квести з ботаніки. Дякую.

Добрий день!

Ознайомтесь з наступними джерелами за Вашою темою:

Доброго дня! Допоможіть у підборі електронних ресурсів за темою: Модерністські тенденції в світовій літературі 20 століття. Дякую.

Доброго дня!

Перегляньте наступні джерела:

 • Агеева В Літературна критика раннього модернізму: тенденції, конфлікти, прямування [Електронний ресурс] / В. Агеева // Semper tiro : зб. на пошану професора Володимира Панченка / [упоряд. В. П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 20-40 – URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14483/Aheieva_Literaturna_krytyka_rannoho_modernizmu.pdf?sequence=1.
 • Девдюк І. В. Основні тенденції розвитку світової літератури першої половини ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. В. Девдюк, А. М. Кучера.
  Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/510.pdf.
 • Логвиненко Ю. В. Постмодернізм як предмет вивчення в українському літературознавстві [Електронний ресурс] / Ю.В. Логвиненко // Філологічні трактати. — 2011. — Т. 3, №4. — С. 33-38.
  URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/27831/1/Logvynenko.pdf.
 • Маленко О. О. Світоглядні модуси постмодернізму в національній художньо-естетичній практиці кінця ХХ ст. : рецепція наукового осмислення проблеми [Електронний ресурс] / О. О. Маленко // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Сер. : Філософія. – Т. 2, № 40. – С. 110-124.
  URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/philosophy/article/view/2563/2591.
Ігри онлайн