Проведення науково-практичних конференцій та семінарів студентів і молодих учених Житомирського агротехнічного коледжу

Науково-практична конференція молодих учених і студентів у Житомирському  агротехнічному коледжі направлена на підтримку і розвиток наукової діяльності молодих учених та студентів вищих навчальних закладів.

Мета конференції

Метою конференції у Житомирському агротехнічному коледжі є залучення студентів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності молоді.

Завдання конференції

Завданням конференції є:

  • встановлення творчих контактів та розширення міжнародних наукових зв’язків між молоддю регіонів України та молоддю інших країн;
  • виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;
  • стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
  • формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей медицини;
  • активізація науково-дослідної роботи студентів;
  • створення умов для реалізації інноваційного потенціалу молоді.

Положення

PDF Положення про проведення науково-практичних конференцій та семінарів студентів і молодих учених Житомирського агротехнічного коледжу 466.56 KB PDF Додаток 1. Заявка на проведення науково-практичної конференції (семінару) 477 KB PDF Додаток 2. Форма звіту про проведення науково-практичної конференції (семінару) навчальним закладом 339.04 KB

Конференції

2021 рік
PDF «Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку». Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р., м. Малин, Україна) 3.27 MB PDF «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь». Збірник тез VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 березня, 2021 р., м. Житомир, Україна) 4.74 MB PDF «Аспекти сталого розвитку лісового, сільського, водного та енергетичного господарств зони Полісся України». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (08 квітня 2021 р., м. Житомир, Україна) 2.48 MB PDF «Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності». Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 11 листопада 2021 року 1.79 MB PDF «Ефективність агротехнологій Житомирщини». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 10–12 листопада 2021 р. (2021, м. Житомир, Україна) 3.09 MB PDF Матеріали 73-ї науково-технічної конференції студентів, аспірантів та слухачів Малої лісової академії НЛТУ України, Львів 2021 8.47 MB