Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінацїї, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Житомирський агротехнічний коледж надає освітні послуги здобувачам вищої та фахової передвищої освіти з особливими освітніми потребами на рівній основі з іншими здобувачами освіти, без дискримінації, незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, а також від інших обставин, із застосуванням особистісно-орієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально- пізнавальної діяльності усіх здобувачів вищої освіти з особливими потребами, рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку здобувача освіти з особливими освітніми потребами (за наявності), виданого інклюзивноресурсним центром.

PDF Положення про організацію інклюзивного навчання у Житомирському агротехнічному коледжі 766.34 KB