Відділення “Агрономія” Житомирського агротехнічного фахового коледжу (ЖАТФК)

Відділення “Агрономія” є найстарішим структурним підрозділом ЖАТФК, з якого бере свій початок наш навчальний заклад. Свою історію відділення починає з 1928 року,з часу заснування садово-городньої школи. На той час існувало лише одне відділення – “Плодоовочівництво” і нараховувалось дві групи студентів. Основними абітурієнтами були діти сільської бідноти, що мали 7-річну освіту.

На сьогодні – це потужний структурний підрозділ коледжу, який налічує 370 здобувачів освіти денної та 115 здобувачів заочної форми навчання. Щорічно чисельність здобувачів освіти зростає разом із викладацьким та науково-педагогічним потенціалом.

Науково-педагогічний штат відділення вже налічує 23 викладачі-професіонали високої кваліфікації, в тому числі 1 доктор наук, 12 кандидатів наук та 10 викладачів вищої категорії.

Гордістю відділення “Агрономія” є і залишаються наукові і науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти та випускники. За чималий, історичний проміжок часу на відділенні працювали: кандидати с.-г. наук, заслужені вчителі, відмінники освіти, заслужені працівники освіти України, викладачі-методисти, викладачі вищої категорії та інші. Серед них: Ткач М.К., Бондарчук М.О., Пшеничний В.С., Станішевський І.О., Чернецький І.П., Омельченко Л.Л., Ляхов В.О., Федоренко М.М., Мартинюк І.М., Карашевич Г.П., Янішевський Л.Ю., Янішевська Л.О., Штейн В.П., Вольницький М.Ф., Зоря А.Є., Чередніченко Н.В., Кочубей М.Й., Золотцева Я.Г., Ткач С.М., Ярмоленко М.О., Сліпчук В.А., Кукса В.М., Кукса А.Я., Світельський М.М., Ковальчук В.І., Капітоненко Г.П., Муляр В.М., Кіпчук Т.А., Чепіков М.С., Трембіцький В.А., Москальчук М.І., Марцинівський М.В., та багато інших заслужених майстрів своєї справи.

Відділення очолювали справжні майстри та ентузіасти своєї справи: Ляхов Віктор Олександрович, Янішевський Людвіг Юхимович, Вольницький Микола Федорович, Ткач Світлана Миколаївна, Світельський Микола Михайлович, Мельничук Віктор Володимирович, Борак Костянтин Вікторович, Сохальська Галина Володимирівна.

На даний час відділення “Агрономія” Житомирського агротехнічного фахового коледжу очолює кандидат сільськогосподарських наук – Залевський Роман Антонович. 

Спеціальності

На відділенні здійснюється підготовка здобувачів освіти за такими спеціальностями:

  • 201 „Агрономія” (ОКР молодший спеціаліст, ОПС фаховий молодший бакалавр, ОПС молодший бакалавр, ОС бакалавр);
  • 201 „Лісове господарство(ОПС фаховий молодший бакалавр, ОПС молодший бакалавр, ОС бакалавр).

Відділення має такі підрозділи:

Навчально-виробничий підрозділ, що включає в себе тепличне господарство, колекційні ділянки та дослідне поле, який очолює викладач вищої категорії, Мельничук Віктор Володимирович.