Кафедра “Автомобільний транспорт” Житомирського агротехнічного коледжу

Кафедра "Автомобільний транспорт"

Розвиток транспортної галузі у аграрному секторі та інших видах економічної діяльності населення України, модернізацію техніки і виведення її на міжнародний рівень можуть виконати фахівці, які б володіли необхідними компетенціями щодо розробки інноваційних технологій в галузі транспорту, зокрема у сфері постачання та використання автомобільні техніки, спроможні плідно працювати на виробництві і в сфері обслуговування, науково-дослідних установах, у бізнесі та в навчальних закладах.

Саме тому у 2018 році у Житомирському агротехнічному коледжу була створена кафедра “Автомобільний транспорт”.

Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері автомобільного транспорту буде всебічно сприяти економічній і фінансовій стабілізації роботи агроформувань Житомирщини; зумовить появу і подальший розвиток підприємств автомобільного транспорту із врахуванням передових технологій в агропромисловому виробництві.

Щоб ознайомитися зі складом кафедри “Автомобільний транспорт”, її роботою, силабусами та та вчальними планами, перейдіть у потрібний розділ сайту: