Студентське наукове товариство (СНТ) Житомирського агротехнічного коледжу

Студентське наукове товариство (СНТ) Житомирського агротехнічного коледжу є самостійним, неприбутковим, добровільним об’єднанням студентів навчального закладу, які цікавляться науковими проблемами аграрної, економічної та професійної освіти і мають здібності до творчої, організаційної та науково-дослідної роботи, створеним з метою захисту прав та інтересів молодих науковців щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Принципи роботи СНТ

СНТ у своїй роботі керується принципами:

 • свободи наукової творчості;
 • добровільності;
 • гласності;
 • рівноправності;
 • колегіальності для розвитку науково-дослідницької діяльності студентів;
 • забезпечення органічного зв’язку навчання та наукових досліджень;
 • накопичення і примноження наукового потенціалу навчального закладу;
 • виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.
Мета діяльності СНТ

Метою діяльності СНТ є захист прав та інтересів студентів щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями, консолідація та всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів Житомирського агротехнічного коледжу.

Завдання СНТ:
 • заохочення та підтримка самостійної науково-дослідної роботи студентів;
 • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів навчального закладу;
 • підтримка талановитих дослідників серед студентів Житомирського агротехнічного коледжу, надання їм усебічної інформаційної допомоги;
 • розвиток міжвузівської та міжнародної співпраці молодих науковців;
 • організація участі студентів у дослідницьких проектах, наукових грантах, школах, конкурсах, проблемних семінарах, програмах.
 • представлення інтересів студентів перед адміністрацією Житомирського агротехнічного коледжу та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
 • сприяння формуванню цілісної особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом.
Напрями діяльності СНТ:
 • організація роботи студентів у наукових осередках Житомирського агротехнічного коледжу (відділення, кафедри, циклові комісії);
 • інформування про наукові програми, проекти, форуми та інші заходи, що проводяться науковими установами України і зарубіжжя, підтримка участі в них студентів Житомирського агротехнічного коледжу;
 • організація участі студентів у конкурсах на здобуття державних премій, стипендій, грантів та інших заохочувальних заходах для стимулювання наукових досліджень;
 • участь у організації та проведенні наукових і науково-практичних форумів на базі Житомирського агротехнічного коледжу, лекцій і наукових читань відомих учених з актуальних проблем аграрної, економічної сфери та професійної освіти;
 • видання збірок наукових праць студентів та інших науково-інформаційних матеріалів;
 • встановлення міжнародних зв’язків, налагодження співпраці з навчальними і науково-дослідними установами, громадськими, державними організаціями України та зарубіжжя;
 • надання адміністрації та структурним підрозділам Житомирського агротехнічного коледжу пропозицій з розвитку та вдосконалення дослідницької і творчої діяльності студентів та молодих науковців.

Положення

PDF Положення про студентське наукове товариство Житомирського агротехнічного коледжу 556.9 KB

План роботи студентського наукового товариства

PDF План роботи студентського наукового товариства Житомирського агротехнічного фахового коледжу на 2022-2023 н.р 111.5 KB PDF План роботи студентського наукового товариства Житомирського агротехнічного фахового коледжу на 2021-2022 н.р 1.07 MB