Науково-дослідна робота студентів Житомирського агротехнічного коледжу

Науково-дослідна діяльність студентів у Житомирському агротехнічному коледжі є складовою частиною навчального процесу у вищих навчальних закладах і є важливою формою самостійної роботи студентів. Вона сприяє закріпленню теоретичних знань і розвитку самостійної діяльності, які необхідні майбутньому фахівцеві. Крім того, у процесі науково-дослідної роботи у повній мірі реалізується світогляд студента, бо подолання труднощів при вирішенні конкретних завдань потребує від студента діяльності, творчого підходу.

Науково-дослідна діяльність – це складний науковий і творчий процес, що передбачає поглиблення теоретичних знань з досліджуваної проблеми, аналіз досліджень у даній галузі, розвиток умінь застосовувати власні знання на практиці, удосконалення навичок самостійної роботи відповідно до вимог ринку медичних фахівців.

Мета та завдання науково-дослідної роботи.
  • Формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукового дослідження.
  • Надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високого професіоналізму.
  • Розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань.
  • Розвиток ініціативи, здатність застосовувати теоретичні знання у своїй практичній роботі, залучення здібних студентів до вирішення наукових проблем.
  • Постійне оновлення і вдосконалення знань.
Виконання науково-дослідної роботи у Житомирському агротехнічному коледжі передбачає цілу низку педагогічних функцій а саме:
  • навчальну: продовжується вивчення нового матеріалу, розширення та поглиблення набутих знань;
  • розвиваючу: продовження розвитку загальних спеціальних здібностей фахівця; організуючу: привчає фахівця до систематичності, порядку, послідовності, рівномірності та ритмічності в роботі;
  • виховну: у процесі відбувається виховання особистості, саме тих її якостей, які необхідні фахівцю;
  • контролюючу: є формою контролю підготовки фахівця в певному напрямку спеціалізації.

Положення

PDF Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів Житомирського агротехнічного коледжу 587.01 KB PDF Положення про наукову та науково-дослідну діяльність у Житомирському агротехнічному коледжі 566.54 KB