201 Агрономія
Дисципліни циклу професійної підготовки спеціалізації “Виробництво і переробка продукції рослинництва”
 • Організція і планування діяльності аграрних формувань (ОПДАФ)*
 • Технологія виробництва продукції рослинництва (ТВПР)
 • С.-г. радіобіологія
 • Овочівництво закритого грунту
 • Основи менеджменту
 • Тех. заготівлі і пер. с.-г. продукції
 • Кормовиробництво
Дисципліни циклу професійної підготовки спеціалізації “Технологія організації фермерського господарства”
 • Тех. заготівлі і пер. с.-г. продукції та кормовиробництво
 • Організація і планування фермерських господарств (ОПФГ)
 • Технології в галузях рослинництва (ТВГР)
 • Технології в галузях тваринництва, осн. ветеринарії та зоогігієни
 • Осн. електрифікації та автоматизації
 • Осн. будівельної справи
 • Діловодство
208 Агроінженерія
 • Соціологія
 • Вступ до спеціальності, історія та філософія техніки
 • Інтелектуальна власність
 • Електрообладнання та засоби автоматизації с.-г. техн.
 • Основи технічної творчості та патентознавства
 • Комп’ютери та комп’ютерні технології
 • Гідропривід сільськогосподарської техніки
 • Комп’ютерна графіка
 • Біоенергетичні системи в АПК
 • Основи менеджменту і маркетингу
 • Підйомнно-транспортні машини
 • Основи конструювання
 • Геоінформаційні системи в АПК
 • Стандартизація техніки та обладнання
 • Системи точного землеробства
 • Система сервісу аграрної техніки
051 Економіка
Цикл загальної підготовки
 • Системи технологій
 • Технологічні процеси на підприємстві за видами економічної діяльності
 • Вступ до спеціальності
 • Введення в бізнес
 • Господарське право
 • Правове регулювання діяльності підприємства
Цикл професійної підготовки
 • Ціноутворення
 • Фінансовий ринок
 • Зовнішньоекономічна діяльність
 • Міжнародна економіка
 • Інвестування
 • Інвестиційний менеджмент
075 Маркетинг
Цикл загальної підготовки
 • Вступ до спеціальності
 • Введення в бізнес
 • Господарське право
 • Правове забезпечення маркетингової діяльності
 • Комерційне товарознавство
 • Товарознавство
Цикл професійної підготовки
 • Податкова система
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Зовнішньоекономічна діяльність
 • Міжнародна економіка
 • Статистика ринку товарів і послуг
 • Потенціал і розвиток торгових підприємств
071 Облік і оподаткування
Цикл загальної підготовки
 • Вступ до спеціальності
 • Введення в бізнес
 • Господарське право
 • Правове регулювання діяльності підприємств
 • Маркетинг
 • Ринкові дослідження
 • Менеджмент
 • Управління витратами
Цикл професійної підготовки
 • Ціноутворення
 • Фінансовий ринок
 • Управлінський облік
 • Контроль і ревізія
 • Планування і організація діяльності підприємства
 • Організація і планування виробничої діяльності
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Цикл загальної підготовки
 • Вступ до спеціальності
 • Введення в бізнес
 • Господарське право
 • Правове регулювання діяльності підприємств
 • Менеджмент
 • Історія менеджменту
Цикл професійної підготовки
 • Ціноутворення
 • Фінансовий ринок
 • Статистика ринку товарів і послуг
 • Потенціал і розвиток торгових підприємств
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Цикл загальної підготовки
 • Фінансове право
 • Правове регулювання діяльності підприємств
 • Вступ до спеціальності
 • Введення в бізнес
 • Менеджмент і маркетинг
 • Управління витратами
Цикл професійної підготовки
 • Фінансовий ринок
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансовий облік
 • Управлінський облік
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка