Найбільшим підрозділом в структурі Житомирського агротехнічного коледжу за чисельністю здобувачів освіти, кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою є відділення «Агроінженерія».

Відділення «Агроінженерія» має відповідну матеріально-технічну базу для підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Освітній процесі проведення наукових досліджень на випусковій кафедрі забезпечують 20 науково-педагогічних працівників, серед яких кандидати технічних наук, викладачі вищої категорії,  викладачі 1-ї та 2-1 категорії та спеціалісти.

Дізнатится більше про відділення “Агроінженерія” можна за наступними посиланнями:

Корисні посилання