Єршов Микола-Олег,
аспірант Житомирського державного університету імені І.Я.Франка,
директор ТОВ «Український центр дуальної освіти»

На початку ХХІ століття по всьому світу стрімко зменшується частка традиційної економіки й ,водночас, зростає цифрова. На світовому економічному форумі в Давосі (2019) визначено перелік найбільш перспективних цифрових технологій, серед яких:

  • мобільні технології;
  • хмарні технології;
  • біометричні технології;
  • блокчейн;
  • віртуалізація;
  • доповнена реальність;
  • аддитивні тхнології (3D-друк);
  • штучний інтелект.

У Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки йде мова про необхідність цифровізації (діджиталізації) агросектора, від якої залежить конкурентність вітчизняних аграріїв.

Тобто, новий етап розвитку агросфери потребуватиме від сучасних фахівців уміння використовувати бортові комп’ютери, смарт-устаткування, здійснювати інноваційні способи оброблення рослин і ґрунтів, внесення добрив і хімічних меліорантів, засобів захисту рослин, обслуговувати сканери ґрунту, вертикальні теплиці і дрони, гелікоптери-оприскувачі тощо.

За широковідомими дослідженнями McKinsey Global Institute, лідером заміни ручної праці стане сільське господарство, в якому зайнято найбільше робітників. Таким чином, виникає необхідність підготовки майбутніх фахівців до впровадження «цифрового» або «точного» землеробства».

У топі агропрофесій найближчого майбутнього, якими вже сьогодні зацікавлені провідні агрокомпанії України, – інженер систем точного землеробства, діджитал-агроном, аналітик агро-даних (agri data analyst), спеціаліст з інновацій. Вакансії інженерів систем точного землеробства у ЗМІ називають «вакансією мрій» для сьогоднішніх молодих механіків, механізаторів, інженерів сервісних центрів. Очікується, що такі фахівці стануть «універсальними солдатами» агросектора, здатними впоратися з мікропроцесорами, інноваційними GIS-системами і системами моніторингу. Прогнозується також, що вже за кілька років такі цифрові навички (digital-skills) агрономів як оперування даними дронів, планування агро-операцій за допомогою єдиної господарчої платформи (farm-management) і цифрових карт (farm-management) – стануть основою формування в них професійних навичок (hard-skills) та побудови успішної професійної кар’єри.

Ці нові професії успішно можуть бути освоєні випускниками фахової передвищої освіти за умови опанування ними сучасними цифровими технологіями. З огляду на це, підготовка у Житомирському агротехнічному коледжі фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» є для молоді чудовим шансом сформувати сучасні компетенції, здатні забезпечити конкурентноздатність молодих фахівців на динамічному ринку праці стрімкої цифрової ери.