м. Житомир, вул. Покровська, 96

Шановні колеги!

Відкритий прийом статей у два видання Наукового вісника Мукачівського державного університету.

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ» і «ЕКОНОМІКА»  – журнали з відкритим доступом. До публікації приймаються матеріали, написані однією з чотирьох мов: українська, російська, англійська, угорська.

Науковий вісник – “Економіка”

Журнал входить до категорії «Б» у Переліку наукових фахових видань України та наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor.

Спеціальності:
 • 051 – Економіка;
 • 071 – Облік і оподаткування;
 • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 073 – Менеджмент;
 • 075 – Маркетинг;
 • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • 281 – Публічне управління та адміністрування.

Періодичність: 4 рази на рік.

Надіслати статтю

Науковий вісник – “Педагогіка та психологія”

Журнал входить до категорії «Б» у Переліку наукових фахових видань України та наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor.

Спеціальності:

 • 011 – Науки про освіту;
 • 012 – Дошкільна освіта;
 • 013 – Початкова освіта;
 • 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями);
 • 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями);
 • 016 – Спеціальна освіта;
 • 053 – Психологія.

Періодичність: 4 рази на рік.

Надіслати статтю