Рівень успіху вже давно перестав залежати тільки від того, наскільки добре ви виконуєте свої безпосередні обов’язки. Щоб бути компетентним фахівцем, треба розвивати Soft Skills і Hard skills навички.

Soft skills – це навички, що показують, як людина взаємодіє з соціумом. Їх же можна розвивати. У яких професіях переважають soft skills? Сфера продажу, політика й творчі професії. Тут треба залучити соціальні компетенції: комунікативні скіли, навичкu публічних виступів, уміння слухати й привернути до себе співрозмовника.

Hard skills – це вимірні професійні компетенції. За ними визначають, чи людина — спеціаліст у конкретній сфері. Наприклад, для програміста hard skills – це знання мов програмування, для диджитал-маркетолога – знання інструментів аналітики, а для людини, що працює на заводі, hard skills – це операційна й технічна діяльність.

Термінологія, як це не дивно, не нова. Вперше її застосували в армії Сполучених Штатів Америки в середині 60-х років 20 століття. Завдяки такому розмежуванню вмінь та знань командуючі намагалися підвищити рівень підготовки військовослужбовців.

Досвід виявився гідним уваги, і поступово практика оцінювання скілів розповсюдилася на інші галузі. До нас в Україну практика оцінювання проф. навичок у сучасному сенсі прийшла не так давно. Однак саме вона стала надійним помічником рекрутерів в оцінюванні потенціалу кандидата.

Hard skills (англ. “Жорсткі” навички) – те, що можна вивчити і що можна протестувати. Прикладами є вміння швидко друкувати, володіння іноземними мовами, знання мов програмування, математичні обчислення. Тобто будь-яку навичку можна оцінити об’єктивно.

Щоб отримати необхідні знання, треба навчатися, а підтвердженням є сертифікат або диплом.

Soft skills (англ. “М’які” навички) – компетенції універсальні, у вишах та школах ними не опікуються, а виміряти їх набагато важче. Найчастіше ступінь прояву залежить від типу особистості, особливостей характеру, темпераменту.

Найчастіше, коли говорять про навички, мають на увазі професійні знання і вміння. Але не менш важливі й Soft Skills– універсальні непрофесійні якості, які допомагають нам взаємодіяти між собою в команді незалежно від сфери діяльності.

Такі навички потрібні для кожної роботи, основні з яких включаються в опис вакансій, тож вони вам вже давно знайомі.

Для чого вони потрібні?

Soft Skills допомагають швидше адаптуватися до змін на ринку праці та переорієнтуватися в разі втрати актуальності вашої сфери зайнятості.

Які ж навички розвивати?

Комунікація

Спілкування з людьми можна вважати однією з найголовніших навичок. Нехай вам здається, що ваша спеціальність практично не пов’язана з комунікацією, але не забувайте, що це не тільки розмови, але й написання електронних листів та повідомлень, а з цим ми стикаємося практично щодня.

Ще один важливий пункт – вміння доносити свою думку колегам або клієнтам зрозуміло і ввічливо.

Сюди ж можна віднести вміння публічно виступати. Нехай це не будуть презентації перед всією компанією, але невеликі спічі на зборах – це теж публічний міні-виступ.

Уміння пристосовуватися

Світ змінюється швидше, ніж ми встигаємо випити чашку кави. Тому дуже важливо вміти бути гнучким і адаптуватися до різних життєвих обставин.

Головне – бачити в змінах не проблеми, а можливості для зростання і розвитку.

Тут варто розвивати своє терпіння, навчитися аналізувати ситуацію, змінювати свою думку під впливом незаперечних аргументів.

Бажання навчатися

З такою ж швидкістю, як змінюється світ, з’являються і нові знання. Якщо перестати постійно вчитися, ви не будете конкурентні на ринку праці. Необхідно постійно шукати нову інформацію, бути відкритим до зворотного зв’язку і змін.

Це вміння також допоможе вам знаходити інформацію, якої бракує під час пошуку розв’язання проблеми.

Постійно навчаючись, ви розширюєте кругозір, отже, зможете подивитися на проблему з іншого боку, щоб визначити, що робити в першу чергу для її вирішення.

Навички тайм-менеджменту

Уміння планувати буде для вас істотним плюсом, тому що ми живемо в епоху мультизадачності. Важливо розвивати навички фокусування на головному. Співробітник, який справляється з завданнями вчасно, при цьому не витрачає на це занадто багато енергії, завжди буде цінуватися в компанії.

Це далеко не весь список Soft Skills. До переліку входять ще:

 • емоційний інтелект;
 • критичне мислення;
 • креативність;
 • стресостійкість;
 • командна робота
 • і багато іншого.

Щоб зрозуміти, що саме вам потрібно розвивати, необхідно знати свої сильні та слабкі сторони, вміти їх проаналізувати, зіставляти з вимогами в вакансії та удосконалювати необхідне.

4 причини розвивати навички soft skills:

Швидка адаптація в складному середовищі. Диджитал-революція й можливість швидкого обміну інформацією перекреслили жорсткі форми організації праці. Дослідження показують, що зростання зарплати не збільшує ефективності роботи й задоволення від неї. Так, з 2017 року для працівників пріоритетнішими стали гнучкий графік роботи, лояльність та атмосфера довіри.

Брак атмосфери співпраці й жорстка ієрархія всередині компанії залишаються в минулому. Щоб іти в ногу зі змінами, компаніям потрібні працівники, що можуть довчитися в непередбачуваних ситуаціях і задаптуватися в нових реаліях.

Підготовка до впровадження штучного інтелекту. Штучний інтелект переведе в зону ризику навіть висококваліфікованих працівників. Попит на технічні навички скоротиться, частіше шукатимуть креативних людей з прокачаними навичками комунікації, умінням вибудовувати стосунки зі складними клієнтами й партнерами, а також людей з просунутим емоційним інтелектом. Ці якості стануть must-have для кандидатів.

Підвищення цінності компанії. За прогнозами, до 2030 року компанії по всьому світі відчуватимуть нестачу кадрів з потрібними компетенціями. Зібрати правильних людей у правильний час стає питанням конкурентної переваги організації. Тому вже тепер важливо вибудовувати ефективний процес пошуку кандидатів і зорганізовувати розвиток soft skills у працівників. Насамперед слід поліпшувати соціально-емоційні й поведінкові навички: комунікацію, уміння адаптуватися, керування емоціями та емпатію.

Підтримання конкурентоздатності й ефективності. Крім продуктивності працівників, двигун прогресу – їхня мотивація. Один з головних способів її зберігати –  це вдячність. 

Що переможе – жорсткі чи м’які навички?

Не існує універсального рецепту, як зробити своє резюме ідеальним. Баланс жорстких та м’яких навичок – ось що необхідно в кожному конкретному випадку.

Жорсткі навички: теорія і практика

Жорсткі навички, або по-англійськи hard skills– це вміння та знання, необхідні для певної посади та конкретної роботи. Це те, що ви вивчили у виші, в коледжі, або інструкції, які ви засвоїли на попередньому місці роботи. Це – професійні навички у найчистішому вигляді. Для hard skills характерно:

 • перелік знань, умінь, які можна об’єктивно оцінити та перевірити;
 • наявність документів про освіту;
 • сертифікати про рівні складності тих чи інших знань.

М’які навички: особистість як центр

М’які навички (або по-іншому гнучкі, soft skills) – це ситуативні вміння, знання, риси характеру, які можуть застосовуватись в будь-якій роботі. Вони допомагають не стільки бути висококласним фахівцем, скільки будувати кар’єру та сформувати власну репутацію.

Для отримання soft skills не існує вишів, інструкцій, курсів. Вони формуються протягом життя, під впливом виховання і життєвого досвіду. Наприклад, хтось досконало володіє собою з дитинства, а когось обставини змушують з часом навчитися контролювати власні емоції.

Найчастішими і найзатребуванішими гнучкими компетенціями є:

 • вміння працювати в команді;
 • критичне мислення;
 • лідерство;
 • креативність;
 • вміння дотримуватися дедлайни;
 • відповідальність та дисциплінованість.

Ці навички потрібні в будь-якій сфері, однак для їх розвитку необхідно більше часу та терпіння.

Порада (мало хто про неї знає і застосовує її, але це може здорово виділити вас серед інших претендентів): не варто просто перераховувати традиційні «комунікабельність, здатність подолати стреси, пунктуальність» в графі особистісних якостей. HR навіть не читатиме далі – всі пишуть одне й теж саме.

Виділіть окремий абзац з життєвими прикладами, що підтверджують наявність у вас цих самих характеристик. Які навички важливіші?

Універсального рецепту немає, однак є три категорії професій, які відрізняються співвідношенням soft і hard skills:

Коли професійні навички і знання важливіші: до них належать переважно спеціалісти теоретичних спрямованостей, а також розробники, проектувальники, інженери. Від їх професійних навичок часто залежить успіх роботи загалом. А от здатність до комунікацій іноді зовсім не важлива.

Певні професії вимагають балансу hard і soft skills. Це юристи і економісти, вчителі і лікарі. Те, як вони взаємодіють з оточенням важливо не менше за їх професійні компетенції.

Професії, в яких провідну позицію займають soft skills: продаж, маркетинг, творчість. Від вміння спілкуватися та вибудовувати стосунки в цих галузях залежить загальний успіх. Вміння слухати, говорити, привертати увагу гарантують 90% успіху.

Важливо: фахівці з персоналу погоджуються: соціальні, або софт, компетенції – це переваги майбутнього. Згодом навіть у теоретичних дисциплінах більш успішним буде той, хто вміє спілкуватися та розуміється на командній роботі. І він же, найімовірніше, зробить більше успіхів у кар’єрному просуванні.

Що впливає на успішність кар’єри?

«М’які» навички більшою мірою впливають на розвиток кар’єри. Можна до автоматизму відточити написання програмних кодів, але тільки вміння взаємодіяти в соціальному середовищі допоможуть такому програмісту стати керівником компанії з продажу програмного забезпечення.

Тож, хочете вдосконалюватись та просуватись вперед? Не стійте на місці. Вдосконалюйтесь. Відвідуйте навчальні програми, курси, семінари, аби вдосконалювати свої hardskills.

А про універсальні компетенції подбайте на тренінгах, групах особистісного зростання та не забувайте про самоосвіту та розвиток. І тоді ваші шанси на підвищення будуть набагато ближчими.

Кафедра гуманітарних та суспільних дисциплін,
Додурич Світлана