Новини
З 06 по 20 листопада триватиме додатковий набір на навчання для здобуття ОС “Бакалавр” на основі 11 класів, ОКР “Молодший спеціаліст” та ОС “Бакалавр”
м. Житомир, вул. Покровська, 96

«Тільки той народ має майбутнє, у якого є чиста вода»

Успішний розвиток людства знаходиться у прямій залежності від кількості та якості доступної води. Але розвиток цивілізації в усіх куточках планети поступово привів до звичного забруднення основи нашого життя. На сьогодні це процес посилюється не тільки у технологічно розвинутих країнах світу, але і в країнах, що розвиваються.

Територія України покрита мережею річкових долин, балок, ярів з численними водотоками – від маленьких струмочків періодичної дії до великих річок, таких як Дніпро, Дністер та інші.

В сучасних умовах з огляду на екологічний стан русел річок та формування якості води в них можна отримати конкретну відповідь на питання, які стосуються взаємовідносин суспільства і природи: це стан екологічної освіти та екологічної свідомості населення; рівень розробки і впровадження новітніх технологій в господарській діяльності суспільства; ступінь розвитку природоохоронної діяльності, енерго- та ресурсозбереження, ставлення до охорони здоров’я нації; тощо. Тобто, відповідаючи на такі питання ми переконуємось, що в стані малих річок відображається рівень культури, науки, характеристика виробництва та природоохоронної діяльності в тому чи іншому регіоні країни.

В Україні найбільш шкідливого впливу діяльності суспільства зазнали і продовжують зазнавати екосистеми малих річок. Часто йдеться вже не стільки про непридатність їх як джерел води, але й навіть про неможливість використання їх ландшафтів для потреб рекреації. Відомі випадки горіння річки, причиною якої було забруднення відходами нафтопереробки, а нерідко і самою нафтою.

Через недбале ставлення до малих річок їх системи використовують як резервуари для скидання стічних вод. Наразі дуже гостро постає питання чи наше суспільство і надалі продовжуватиме свою діяльність у напрямку знищення річок, озер та боліт в їх долинах, чи підшукає шляхи їх відновлення, збереження  охорони і гармонійного використання природних ресурсів зазначених акваторій та їх долин.

Малі водотоки і річки формують водні ресурси і є невід’ємною частиною природніх ландшафтів. Гідрохімічний склад та якість води середніх і великих річок впливають на здоров’я людей, сприяють господарській діяльності населення. Внаслідок постійного зростаючого промислового і побутового забруднення, розорювання та гідротехнічної меліорації водозборів і заплав, знищення лісів у долинах рік тощо велика кількість  водотоків і малих річок сьогодні знаходиться на різних стадіях деградації. Якість води в них постійно погіршується. Багатьом з них загрожує повне зникнення.

Отже,  факти свідчать про високі ризики  зменшення водності річок України через прямий, і опосередкований вплив зміни клімату. Тож, враховуючи це, першочерговими заходами у відновленні і збереженні водних ресурсів повинні стати:

  • екологічна оцінка процесу зарегулювання річок, адже ставки і водойми в руслах річок збільшують випаровування з водної поверхні і провокують обміління водотоків. Оптимально – поверненути  русловий комплекс до референційних умов, тобто таких, які були до впливу людини (ще 50 і більше років тому у руслах річок не було ставків, чи гідроспоруд, які сьогодні загрожують нормальному існуванню екосистеми водойми);
  • оцінка стану гідротехнічних споруд (дамб, водовипусків, шлюзів). При підтвердженні того, що дамба або шлюз не виконують прямих функцій, їх слід демонтувати;
  • поліпшення гідрологічного стану водойм, тобто розчистка русел річок;
  • впорядкування водоохоронних зон та прибережних захисних смуг; залісення, винесення на місцевості меж прибережних захисних смуг;
  • підвищення екологічної свідомості у жителів: розповсюдження екологічних знань про те як раціонально використовувати воду, зменшувати використання побутової хімії, облаштувати біоочистку стічних вод у приватному секторі, оптимально використовувати мінеральні добрива у сільському господарстві.