Практична підготовка – це діяльність, в результаті якої здобувач освіти набуває практичних умінь і навичок застосування засобів виробництва і технологій, закріплює та поглиблює знання, одержані у процесі теоретичного навчання за фахом, опановує наукові методи та форми організації праці, творчо застосовує набуті знання при самостійному вирішенні завдань в умовах реального виробництва.
Попри всі негаразди, у Житомирському агротехнічному фаховому коледжі продовжується невпинна практична підготовка здобувачів освіти. Щойно закінчилася практика навчальної групи А-31 відділення «Агрономія» з дисципліни «Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва» під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук, доцента Муляра О.Д.Під час навчальної практики був повністю повторений і засвоєний матеріал, передбачений навчальною програмою практики. З великою цікавістю здобувачі освіти опанували такі питання, як призначення, загальну будову механізмів та різних систем сучасних колісних і гусеничних тракторів, підготовку до роботи та основні регулювання ґрунтообробних машин, механізмів  для внесення органічних і мінеральних добрив, машин для догляду за сільськогосподарськими культурами, посіву і посадки, збирання і заготівлі кормів, збирання зернових колоскових, кукурудзи на зерно, коренебульбоплодів, овочів, продукції садівництва, льону та ін.

Навчальна практика проводилась у майстерні коледжу, на майданчику та в боксах, де безпосередньо розміщена техніка. Проведенню занять сприяли погодні умови. Фіналом практики було засвоєння набутих навичок на автотрактородромі коледжу у вигляді керування тракторами, комбайнами і автомобілями під супровідом майстра виробничого навчання Мазура О.Д., що виявило значний інтерес та захоплення.