м. Житомир, вул. Покровська, 96

Курсове проектування – робота, яка поглинає та інтегрує знання студента, формує вміння використовувати набуті знання на практиці, а також розв’язує реальні проблеми на основі експериментальних фактів. Уміння аналізувати та проводити експеримент дослідження, обробляти, інтегрувати його результати, знаходити, використовувати, узагальнювати відповідно наукову, навчальну, довідкову літератури є головною метою курсової роботи студента.

Курсова робота належить до практичних методів навчання та є формою самостійної науково-дослідної роботи студентів, яка вимагає від студентів здійснювання написання її упродовж цілого навчального семестру та з послідовним захистом наприкінці навчального року. 15 грудня відбувся один з таких заходів.

Куратор групи Аі-41 О. Головач