Ну ось і все… Здобувачі освіти групи Аі-3бстн відділення «Агроінженерія»  Житомирського агротехнічного фахового коледжу складають один з останніх екзаменів за ОС «Бакалавр».  У минулому недоспані ночі, хвилювання чогось не встигнути, щось не скласти. Надзвичайно швидко йде час і три роки промайнуло майже непомітно. Добігає до кінця наше перебування у коледжі: ще переддипломна практика, захист дипломних проектів і ми бакалаври. А далі починається самостійне життя, а сьогодні ми складаємо  екзамен з професійної підготовки – «Ремонт машин та обладнання АПК». Екзаменатор – завідувач кафедри «Агроінженерія», канд. техн.наук, доц., ст. наук. співр. С.М.Герук.