Студенти третього курсу груп Е-31 та Е-32 спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» кожного року проходять електромонтажну практику, де знайомляться з основами монтажу електрообладнання та систем управління зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Не зважаючи на тяжке становище та військовий стан, ми все таки знайшли можливість провести практику студентів з основ монтажу електрообладнання та систем управління в очному режимі завдяки зробленим бомбосховищам. Це дало змогу показати монтаж електрообладнання та систем управління, які застосовуватимуться у майбутньому. Проте, вперше було розглянуто та індивідуально опрацьовано систему створення схем електричних, зображуючи елементи схем з дотриманням стандартів. Студенти розглядали ДСТУ, ознайомлювалися з поняттям штампу креслень, з типами креслень та обладнання, також вчилися читати схеми та електротехнічні елементи, які опрацьовували на навчальних стендах за допомогою робочого обладнання. Це полегшить у майбутньому розуміння електричних схем їх роботи та основні принципи монтажу, навичок їх складання, розуміння понять і важливість навичок роботи з ними. Практичні навички монтажу схем та керування ними є важливим елементом у розвитку майбутніх спеціалістів.

Юрій НОВОСИЛЕЦЬКИЙ, Геннадій ЛОГВІНОВ,
викладачі спеціальних дисциплін кафедри «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»