«Комплексна практика з фаху» здобувачів освіти групи БЦІ-31В відділення « Будівництво та цивільна інженерія», які навчаються за ОПП «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення» проходили в коледжі та на підприємствах, які займаються обслуговуванням гідротехнічних споруд, очисткою питної та стічної води. Основна задача «Комплексної практики з фаху» – ознайомлення здобувачів освіти з майбутньою професійною діяльністю на виробництві, дотримуватися техніки безпеки, уміння спілкуватися у трудових колективах господарств, залучення до виробничої діяльності та привиття любові до обраної спеціальності. «Комплексна практика з фаху» тісно пов’язана з вивченням таких дисциплін «Водопостачання», «Водовідведення», «Контроль якості води», «Сантехнічне обладнання будівель і споруд», «Експлуатація систем водопостачання і водовідведення».

Основні теми практики:

  • інструкція з техніки  безпеки є обов’язковою для всіх категорій працівників підприємства;
  • джерела водопостачання – водозабірні споруди для прийому води з поверхневих джерел, підземних джерел;
  • реагентне господарство;
  • каналізація;
  • очищення стічних вод;
  • технологічний процес очистки стічних вод;
  • ознайомлення з спорудами обробки осаду;
  • кваліфікаційні характеристики професії, завдання та обов’язки.

Здобувачі освіти оформили звіти і захищали звіти відповідаючи по тестах.