м. Житомир, вул. Покровська, 96

В групах економічного відділення на минулому тижні була проведена лабораторна робота з біології на тему: “Визначення деяких органічних речовин (молекул жирів і полісахаридів) та їх властивостей.”

У ході дослідницької діяльності з біології під час очного навчання студентам пропоную спробувати себе у якості асистента викладача чи в ролі лаборанта. І практика показує, що студентам цікавий такий спосіб навчання. Вони із задоволенням працюють і навчаються, наповнені ентузіазмом, що на них покладена така відповідальність. Лабораторні заняття дають можливість закріпити теоретичні знання через практичну діяльність. Студенти під час лабораторних робіт оволодівають навичками експериментальної діяльності та вміннями правильно пояснити хід роботи і результати, сформувати вміння передавати засвоєнні знання іншим студентам. Така форма роботи дозволяє кожному студенту проявити ініціативу і самостійність‚ зникає загроза інтелектуальної та практичної пасивності деяких студентів.

Таким чином, лабораторні заняття відіграють важливу роль в дослідніцькій роботі студентів. Така форма надає можливість формувати в першокурсників уміння аналізувати поставлене експериментальне завдання, вирішувати його самостійно, відчувати відповідальність за власні результати.

На лабораторних заняттях студенти формують науковий світогляд, пізнають природу явищ, знайомляться з науковими методами пізнання, переконуються в тому, що наукові теорії, які складають теоретичне знання, відбивають об’єктивну реальність, а практика є критерієм істини. На лабораторних заняттях студенти пізнають організацію й постановку експериментальної роботи в лабораторних умовах, методи наукових досліджень проблем науки, що вивчається, опановують навички роботи з приладами, експериментальною технікою, обладнанням.

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін,
Русецька Н.М. – викладач біології