17 травня 2023 року в Інституті сільського господарства Полісся НААН проведено науково-методичний семінар на тему «Регенеративний розвиток землекористування – новий напрям ведення агропромислового виробництва і лісового господарства в зоні Полісся».

На заході були присутні представники Житомирського агротехнічного фахового коледжу, Поліського Національного Університету, НУБІП / NULES науковці ІСГП НААН.

Модератор семінару ПетроНадточій, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник відділу землеробства, рослинництва, первинного та елітного насінництва Інституту сільського господарства Полісся НААН виступив перед присутніми з доповіддю «Агроекологічний стан радіоактивно забруднених лісоаграрних ландшафтів Полісся».

На семінарі з інформацією на тему «Карбонове землеробство» виступила Наталія Цуман, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувачка кафедрою «Агрономія та лісове господарство» Житомирського агротехнічного фахового коледжу.

Науковцями проаналізовані проблеми щодо відновлення запасів гумусу в дерново-підзолистих ґрунтах для підвищення їх родючості та продуктивності агроценозів. Розглянуто наукові підходи і стратегічні напрями секвестрації органічного вуглецю з метою зменшення його емісійних втрат в ґрунтах для боротьби з деградацією земель. Обговорено комплекс завдань щодо створення сучасного проєкту внутрігосподарського землекористування на радіоактивно забруднених ґрунтах Полісся та представлено інформаційну базу для можливої реабілітації і повернення в агропромислове виробництво радіоактивно забруднених земель.

Запропоновано основні шляхи розвитку карбонового землеробства на регіональному рівні для досягнення стабілізації агроландшафту зони Полісся.

PDF Сертифікати участі у семінарі 412.8 KB