Практичне навчання забезпечує послідовність процесу формування у здобувачів освіти системи професійних навичок і умінь відповідно до профілю діяльності спеціаліста та їх удосконалення. Навчальна практика полягає у послідовному вивченні і виконанні всіх робіт, передбачених кваліфікаційною характеристикою (слюсар з обслуговування чи ремонту газового устаткування).

Навчальну практику «Експлуатація систем газопостачання» здобувачі освіти групи БЦІ-32г відділення «Будівництво та цивільна інженерія», котрі навчаються за ОПП «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання», проходили на навчальному полігоні нашого коледжу.

Основне завдання навчальної практики – ознайомлення здобувачів освіти з майбутньою професійною діяльністю на виробництві, прищеплення їм навичок із виконання найпростіших робіт загального характеру, уміння спілкуватися у трудовому колективі господарства, поваги до обраної спеціальності, залучення до виробничої діяльності. Навчальна практика тісно пов’язана з вивченням таких дисциплін, як: «Природні і штучні гази», «Газифіковані котельні агрегати», «Газові мережі і устаткування», «Експлуатація систем газопостачання»,«Автоматика і телемеханіка», «Інженерно-технічне устаткування будівель» та інші.

Запропонована навчальна програма складається з  основних тем, в яких розглядаються наступні питання:

  • заготівельні роботи, згинання труб, виготовлення заготовок з труб;
  • ремонт фланцевих, різьбових та інших з’єднань;
  • ремонт, випробування та монтаж запірно-регулюючої арматури;
  • ремонтні та регламентні роботи при обслуговуванні газорегуляторних установок та внутрішньо будинкового газового обладнання.

Здобувачі освіти надали змістовні звіти,  відповідали на поставлені питання стосовно основних моментів проходження навчальної практики.