02 березня поточного року в читальній залі колежу за участю стейкхолдерів відбулось обговорення проєктів освітньо-професійних програм різних рівнів та ступенів освіти зі спеціальностей 208 «Агроінженерія» та 274 «Автомобільний транспорт». В ході зустрічі було обговорено цілі навчання, методи методики та технології,  що використовуватимуться під час реалізації освітньо-професійних програм на відділенні «Агроінженерія». Роботодавці, науково-педагогічні працівники та здобувачі освіти внесли свої пропозиції  до формування загальних, інтегральних, спеціальних компетентностей та програмних результатів навчання. Гаранти освітніх програм  поінформували учасників засідання про порядок проведення підсумкової атестації  та перевірки робіт здобувачів освіти на академічний плагіат, фабрикацію, фальсифікацію. Завідувач відділення Руденко В.Г. надав інформацію про вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу на відділенні «Агроінженерія».

Проекти освітньо-професійних програм з внесеними пропозиціями стейкхолдерів  буде розміщено на сайті закладу для громадського обговорення та внесення пропозицій зацікавленими сторонами. Дедлайн триватиме до 01.06.2023 року.

За наслідками зустрічі оформлено протокол, який буде надано на розгляд методичної та педагогічної ради коледжу.