Новини
З 29 червня по 13 липня триває прийом заяв та документів на вступ до ЖАТФК абітурієнтів на основі 9 класів--Із 28 березня 2022 року ЖАТФК відновлює освітній процес за дистанційною формою навчання
м. Житомир, вул. Покровська, 96

Фахова передвища освіта України враховує умови динамічного комунікативного середовища, яке трансформує форми сприйняття, мислення і поведінки людини. Саме формування особистості в інформаційну епоху визначається не тільки інтенсивним зростанням обсягу інформації, але і тим, що значна увага вищої освіти має надаватися підготовці сучасних фахових кадрів, які здатні оволодіти знаннями у сфері інформаційно-комп’ютерних технологій.

Інформаційні технології та економіка – дві пов’язані області, які в сукупності дають позитивний економічний ефект і позитивний виробничий результат.

Навчальна практика з дисципліни «Інформаційні системи і технології» є завершальним етапом вивчення даної дисципліни, проходження якої дає змогу здобувачам освіти оволодіти практичними навиками сортування та вибірки необхідних даних, здійснення автоматизованих розрахунків, ведення обліку господарської діяльності підприємства, дослідження сегментів ринку, задоволення потреб в інформації управлінського персоналу тощо.

Війна внесла свої корективи в освітній процес. Зазвичай, практика проходила в комп’ютерній аудиторії коледжу. Студенти завжди з задоволенням виконують програму навчальної практики з дисципліни «Інформаційні системи і технології». Але реалії сьогодення перевели нас на онлайн-навчання. Незважаючи на труднощі, студенти 2-го курсу економічного відділення освітньо-професійного ступеню «фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями 051«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг», «Підприємництво, біржова діяльність та торгівля»завершили курс навчальної практики і успішно оволоділи практичними навиками.