20.03.2023 р. була проведена онлайн – вікторина “Знайди хімічний елемент” серед студентів економічного відділення (Еко-11, Фб-11, Мп-11), відділення Агроінженерія (Ат-11, Аі-11 бстн, Аі- 12 бстн), відділення Електрифікація та інформаційні системи (П-11, П-12), відділення Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ- 11).

З появою інтернету під час занять очного та дистанційного навчання чи під час організації позааудиторних заходів стало можливим проводити онлайн-вікторини в режимі реального часу за допомогою різних інструменів та платформ. Онлайн-вікторини дають можливість підвищити інтерес до вивчення хімії та біології як загальноосвітнього предмету, розвивають спостережливість, уміння швидко і нестандартно мислити, винахідливість і активність студентів. Така форма роботи стимулює інтерес до оволодіння сучасними інформаційними технологіями, активізує та розвиває творчі здібності студентів, сприяє кращому засвоєнню змістової інформації, стимулює активну пізнавальну діяльність, формує вміння застосовувати знання на практиці, прищеплює навички дослідницької роботи, виховує науковий світогляд, повагу до суперника, витримку, наполегливість, упевненість у собі, у своїх знаннях. А також дає можливість виявити творчо обдарованих студентів, розвивати систематичність і послідовність мислення, дозволяє виховувати такі якості особистості, як дисциплінованість, порядність, правдивість.

Дякуємо усім учасникам за активну участь у онлайн-вікторині. Ви всі молодці!

Хочеться відзначити, що найкраще справилися студенти економічного відділення. Між групами Еко-11, Фб-11, Мп-11 відбулася справжня інтелектуальна боротьба.
Переможці: студенти групи Еко-11.
Вітаємо вас!

Русецька Н.М. викладач природничих дисциплін
Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін