м. Житомир, вул. Покровська, 96

Сучасне виробництво, дедалі зростаюча потреба у висококваліфікованих кадрах – все це вимагає організації підготовки спеціалістів таким чином, щоб викладання теоретичного матеріалу було тісно пов’язане з практичними навичками, що дасть змогу кожному студенту закріпити та поглибити свої знання.

Саме з метою навчити студентів виконувати практичні дії на базі теоретичних знань, використовуючи при цьому сучасне обладнання, як того вимагає промисловість нашого часу, відділення «Електрифікація та інформаційні технології» придбало лабораторне обладнання для проведення лабораторно-практичних робіт з таких дисциплін як «Загальна електротехніка з основами автоматики», «Електротехніка з основами електроніки» та «Теоретичні основи електротехніки».

У порівнянні із застарілим аналоговим обладнанням, генератор частоти JDS 6600 Series на 15 МГц, осцилограф OWON SDS 1022 на 20 МГц та блок живлення YIHUA 1502 DD+ підвищують якість та швидкість отримання даних в цифровій формі під час проводення будь-яких лабораторних робіт з вище перерахованих дисциплін, а також надають можливість збільшити кількість параметрів, які можна дослідити в ході лабораторної роботи, порівнювати вхідні та вихідні сигнали в електричних схемах, визначати амплітудно-частотні характеристики компонентної бази електротехнічних елементів, проводити якісний ремонт та технічне обслуговування схем електроніки та мікроелектроніки.

Б.О. Антипчук,
викладач спеціальних дисциплін відділення «Електрифікація та інформаційні системи»