Новини
З 29 липня по 23 серпня 2022 року розпочинається прийом електронних заяв від вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра та фахового молодшого бакалавра--Оголошується набір одинадцятикласників до ЖАТФК. Ти можеш вступити на бюджетну форму навчання без тесту НМТ!
м. Житомир, вул. Покровська, 96

Викладачі кафедри загально-технічних дисциплін провели чергову перевірку нещодавно закупленого автомобіля Mercedes Benz А170 для більш якісного проведення лабораторно-практичних робіт здобувачам освіти за спеціальністю «Автомобільний транспорт». Адже, головною метою навчання є гармонізація знань студентів щодо фундаментальних основ та практичних шляхів підвищення надійності двигунів внутрішнього згоряння.

Викладач Мамчур В.А. перевірив комплектність і технічний стан дизельного двигуна внутрішнього згоряння об’ємом 1,2 л3. Під якістю двигуна розуміємо сукупність властивостей, що забезпечують його надійну та ефективну роботу. Таким чином, надійність двигуна – один із основних показників його якості.

Викладач дисципліни «Охорона праці» Старунська Л.В. для безпечного виконання лабораторно-практичних робіт з відповідальністю перевіряє кріплення двигуна, герметичність трубопроводів паливної системи і системи випуску відпрацьованих газів. Від надійності залежить ефективність використання машин у різних галузях народного господарства. Із-за низької надійності машин виникають їхні простої, позапланові ремонти, що стає суттєвою перешкодою подальшому підвищенню продуктивності праці.

Обробка результатів експериментів чи випробувань на надійність двигунів внутрішнього згоряння вимагає математично-статистичного підходу. Усі розрахунки проводяться з використанням спеціальних розділів вищої математики – теорії множин, теорії ймовірностей та математичної статистики.

Корнійчук О.Е., вирішуючи на заняттях з дисципліни «Вища та прикладна математика» ситуаційні задачі, добре обізнана кількістю поломок двигуна внутрішнього згоряння та причин їх виникнення через неправильне й незадовільне обслуговування системи охолодження двигуна внутрішнього згоряння. Тому вона перевірила наявність і рівень охолоджуючої рідини.

Не менш важливою в роботі будь-якого двигуна внутрішнього згоряння є його  система мащення, перевірку якої доручили Довбишу А.П.

Викладачі кафедри загально-технічних дисциплін залишилися задоволеними результатами перевірки готовності автомобіля марки Mercedes Benz А170 для більш якісного проведення лабораторно-практичних робіт для здобувачів освіти за спеціальністю «Автомобільний транспорт».

Мамчур В.А.,  Вензовська Н.П., Корнійчук О.Е.