Новини
З 29 червня по 13 липня триває прийом заяв та документів на вступ до ЖАТФК абітурієнтів на основі 9 класів--Із 28 березня 2022 року ЖАТФК відновлює освітній процес за дистанційною формою навчання
м. Житомир, вул. Покровська, 96

Практика здобувачів – це невід’ємна складова частина навчального процесу, яка забезпечує підвищення кваліфікації згідно з вимогами
навчальних програм, сприяє закріпленню та поглибленню теоретичних знань;
один з найважливіших етапів формування фахівця, його професійних
навиків. Для успішного проходження практики здобувач повинен володіти
достатнім багажем теоретичних знань.

Цього навчального року виробнича практика студентів спеціальності 075 «Маркетинг» проходила в незвичній формі, а саме у вигляді практичного онлайн-тренінгу.

Мета практичного онлайн-тренінгу формування тарозвиток у студентів професійних умінь і навичок дляприйняття самостійних рішень у сфері маркетингу, оволодіння сучасними методами і формами організаціїпраці за обраною спеціальністю у різних сферах ринку.

Основними завданнями практичного онлайн-тренінгу є:

  • закріплення основних теоретичних понять,системи і алгоритмів маркетингу;
  • набуття практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань;
  • формування вмінь творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми,після проходження практичного онлайн-тренінгу здобувачі освіти повинні вміти:

  • організовувати власну діяльність у сфері маркетингу на підприємствах торгівлі, у сфері посередницьких послуг та в підрозділах збуту промислових та сільськогосподарських підприємствах, у фінансовій сфері та сфері страхування;
  • оцінювати ринковуситуацію, здійснювати пошук інформаційних джерел для аналізу ринку регіону, вести ділові бесіди тапроводити польові та кабінетні маркетинговідослідження;
  • вміти будувати схеми товароруху тастворювати новий товар (послугу, або нову споживчуцінність товару); вміти рекламувати товар, створювати рекламні тексти, постери, плакати.

Лілія ГАНУЗЕК – керівник практичного онлайн-тренінгу для здобувачів освіти спеціальності 075 «Маркетинг»