З 28.03 по 14.04 на віддділенні «Будівництво та цивільна інженерія» в групі БЦІ-22 проходила практика зі спецкурсу «Геодезія». 

Метою практики було:

  • оволодіння здобувачами освіти сучасними геодезичними приладами та методами робіт,
  • формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в виробничих умовах,
  • вироблення потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх в практичній діяльності.

Навчальна геодезична практика сприяє закріпленню та поглибленню знань, отриманих здобувачами освіти за час теоретичного навчання.

В результаті проходження практики здобувачі освіти ознайомились з основними видами топографічних знімань, навчились проводити трасування, технічне нівелювання та нівелювання поверхні, опанували методику польових геодезичних вимірювань та їх опрацювання і оформлення.