м. Житомир, вул. Покровська, 96

Написання та опублікування наукової статті вимагає, безумовно, копіткої праці, багато творчих зусиль та часу. Автор наукової роботи має провести власні дослідження та експерименти, вивчити та проаналізувати доступні інформаційні джерела, додати наукової новизни, зробити висновки та викласти статтю в доступному і правильному форматі, аби зацікавити читача. Одночасно з формуванням статті слід обирати місце публікації. Якщо Ви обрали фахові видання, які індексується  в наукометричних і реферативних базах даних, то Вас очікують серйозні ВИМОГИ до оформлення робіт та ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ.

У квітні 2021 року нарешті вийшов у світ міжнародний науковий журнал «Фізико-математична освіта» – Випуск 4(26) 2020, у якому опублікована стаття викладача кафедри загально-технічних дисциплін Житомирського агротехнічного коледжу, к.пед.н., доцента Корнійчук Олени Едуардівни «Особливості впровадження науково-технічних досліджень у процес навчання математичних дисциплін» («FEATURES OF INTRODUCTION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH INTO THE MATHEMATICAL DISCIPLINES` LEARNING PROCESS»): https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/index/0-60 (індексація журналу https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/index/0-24).

Сподіваємося, що найближчим часом також буде надрукована довгоочікувана стаття викладача кафедри загально-технічних дисциплін Житомирського агротехнічного коледжу, к.техн.н. Довбиша Андрія Петровича «THE DYNAMICS OF THE WORKING BODY OF THE TUBULAR CONVEYOR WITH THE CHAIN DRIVE». Стаття пройшла рецензію і готується до друку в журналі «Прикладна і обчислювальна механіка» (видавництво Університету Шахіда Чамрана в Ахвазі, Іран), який індексується Scopus i Web of Sciense Core Collection.

Отже, до фахових журналів приймаються статті теоретичного та методологічного характеру із зазначеної наукової проблематики. Рукопис, що не задовольняє тематиці або вимогам видання, може бути відхилений одразу головним редактором.

На сьогодні редакції підтримують світові стандарти прозорості процесу експертного оцінювання, тому практикує подвійне анонімне рецензування рукописів: автору та рецензенту не повідомляються імена один одного. Попередньо всі їх персональні дані видаляються з текстів статей та властивостей файлів.

Статті, подані до журналу, надсилаються на рецензування двом незалежним експертам.

Рецензенти опрацьовують матеріал та оцінюють його науковий рівень, заповнюючи “Форму рецензування”, де вказують свої зауваження.

Після заповнення основної “Форми рецензування” рецензенти обирають одну із запропонованих рекомендацій:

  • Стаття прийнята– подання готове до публікації і приймається без змін.
  • Прийнято, необхідні незначні зміни– приймається, якщо автор врахує вказані зауваження.
  • Відхилено, необхідні значні зміни– подання відхилене, потрібно внести значні правки.
  • Статтю відхилено– подання не задовольняє вимогам видання.

Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація надсилається автору. Автор доопрацьовує рукопис та надсилає на пошту журналу його нову версію. Рецензенти повторно розглядають доопрацьований рукопис та надають рекомендацію щодо можливості його подальшої публікації.

Бажаємо терпимості, наполегливості, не згасаючого творчого натхнення та успіхів у науковій роботі!