В новому 2021-2022 навчальному році студенти автомобілісти отримали змогу отримувати передові знання та практичні навики на новоствореній філії кафедри «Автомобільний транспорт» на провідному підприємстві м. Житомира ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ».

Випробувальна лабораторія ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» обладнана сучасним обладнанням для проведення у відповідності до українського  та європейського законодавства випробування, сертифікації, технічних оглядів автотранспортних засобів.

Так, процедура сертифікації транспортних засобів, результатом якої для замовника є отримання на руки Сертифікату відповідності, складається з двох основних етапів. Перший — це випробування і перевірка транспортного засобу на спеціальному вимірювальному обладнанні на предмет відповідності встановленим нормам і вимогам. В результаті проведення цих випробувань замовник отримує на руки відповідний протокол. Якщо протокол має позитивні висновки, то далі замовник, на його підставі отримує сертифікат відповідності.

Утворення філії на ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» є логічним завершенням роботи кафедри «Автомобільний транспорт» по створенню можливості отримання студентами теоретичних знань та практичних навиків на реальних робочих місцях передових сучасних підприємств автомобільного транспорту з використанням елементів дуальної освіти за основними напрямками освітньої програми:

  • Експлуатація автомобілів – на філії кафедри на ПрАТ «Житомирське АТП 11854»;
  • Сервіс, технічна експлуатація, діагностика та ремонт автомобілів – на філії кафедри на ПрАТ «Житомир-Авто»;
  • Випробування та сертифікація автомобіля – саме на новоствореній філії на ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ».

Студенти групи Ат-2бстн відповідно до розкладу на першому занятті з «Ліцензування і сертифікація на автотранспорті» на філії кафедри на ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ». Вступне заняття проводить провідний фахівець підприємства, завідувач випробувальною лабораторією Калінчук Д.Г.