“Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо нема руху вперед, то неминуче починається відставання”.

В.О. Сухомлинський

Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам.

З метою підвищення інтересу студентів до вивчення дисциплін загальноосвітнього циклу, формування в них позитивних емоцій, підведення до самостійних висновків та узагальнень, збагачення світогляду та інтелекту додатковими знаннями, з 20 березня 2023 року впевнено стартував тиждень загальноосвітніх дисциплін. Упродовж тижня викладачами циклової комісії спільно зі студентами було організовано  олімпіади, вікторини, конференцію, відкриті заняття, захист творчих робіт, позааудиторний захід, екскурсію в музей науки і технології «Політехніка», зміст яких було розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії.