Новини
З 29 липня по 23 серпня 2022 року розпочинається прийом електронних заяв від вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра та фахового молодшого бакалавра--Оголошується набір одинадцятикласників до ЖАТФК. Ти можеш вступити на бюджетну форму навчання без тесту НМТ!
м. Житомир, вул. Покровська, 96

Відкриті заняття є невід’ємним елементом методичної діяльності викладачів економічного відділення. Саме тому 13.12.2021 року викладачем коледжу економічного відділення, спеціалістом вищої категорії Климчук І.В було проведено відкрите заняття з елементами тренінгових технологій з дисципліни «Вступ до спеціальності» на тему «Визначення особистих якостей підприємця і їх роль у забезпеченні успіху» в групі ПТ-21.

Метою проведення заняття було:
  • систематизувати, узагальнити та закріпити знання з теми;
  • сформувати вміння і навички аналізу особистих якостей підприємця та їх ролі у забезпеченні успіху;
  • набуття вмінь застосування теоретичних знань при вивченні дисципліни під час проходження практики;
  • підготовка студентів до майбутньої практичної діяльності;
  • усвідомлення ролі особистої установки підприємця в умовах невизначеності, пандемії.

Заняття, побудоване у формі тренінгової інтерактивної взаємодії, супроводжувалося мультимедійними презентаціями, вирішенням вправ, розв’язанням ситуаційних завдань, рефлексією та очікуваннями від тренінгу.

Студентами здійснювалася пошуково-дослідницька робота щодо проблем підприємницької діяльності, формування портрета українського підприємця, формування навичків виживання в умовах невизначеності. Вони показали хорошу результативність та високий рівень володіння теоретичним, практичним матеріалом, вміння його застосовувати на практиці, аналізували отримані результати та вели діалогічне мовлення, ставили питання, висловлювали власні думки.

Значна увага приділялась формуванню професійної та соціальної компетентності студентів.

Одним з найважливіших факторів мотивації навчання студентів на заняттях є впевненість у тому, що їх професія потрібна, корисності отриманих знань і вмінь у повсякденному житті, передусім майбутньому професійному та особистому.