20 березння 2023 року викладачем кафедри загально-технічних дисциплін Вензовською Н.П. було проведене відкрите заняття з навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка» з групою Аі-25 на тему: «Створення 3D моделей». В ході заняття під керівництвом викладача здобувачі освіти виконали 3Д моделі простих і складних деталей з різним конструктивним виконанням.

В даний час неможливо уявити собі сучасне промислове виробництво без комп’ютерів та спеціального програмного забезпечення, призначеного для розробки конструкторської документації або проектування різних виробів. Стрімке зростання науково-технічного прогресу змушує сучасних фахівців займатися питаннями автоматизації роботи конструкторських і технологічних підрозділів. Все вище сказане висуває перед молодими фахівцями конкретні вимоги до необхідного мінімуму знань, умінь, навичок і компетенцій. Тому тема дуже важлива для майбутніх спеціалістів технічних спеціальностей. Знання та практичні навички, набуті на занятті, допоможуть як при виконанні курсових, дипломних проєктів зі спеціальних дисциплін, так і у подальшій професійній діяльності.