м. Житомир, вул. Покровська, 96

Нововведення або інновації характерні для будь-якої професійної діяльності людини, а тому стають предметом вивчення, аналізу та впровадження. Інновації в системі освіти самі по собі не виникають, вони є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих викладачів та цілих колективів.

Одним із видів інновації в організації професійної освіти є введення дистанційного навчання, яке увійшло в 21 століття як найефективніша система підготовки і безперервної підтримки високо кваліфікованих фахівців.

Дистанційне навчання розвивається швидкими темпами, цьому сприяє розвиток мережі інтернет і зростання її інформаційних і комунікаційних можливостей. Однак, дистанційні технології, впроваджені в освітній процес, вимагають більш ретельного відпрацювання методик засвоєння знань, аналізу пріоритетів факторів, що впливають на ефективність роботи викладачів і студентів в дистанційному середовищі.

Тому викладачі циклової комісії агрономічних дисциплін постійно підтримують зв’язок зі студентами, працюють застосовуючи освітній портал на сайті нашого коледжу, користуються програмою ZOOM для онлайн конференцій.

Викладачі цк агрономічних дисциплін Романюк Е.В.та Зубрицька С.В. зареєстровані в спільноті активних освітян «Всеосвіта». Неодноразово приймали участь в онлайн-трансляції вебінарів на педагогічні теми, розмістили на сайті Всеосвіта матеріали (розробки презентацій та лекцій з дисциплін агрономічного спрямування). Отримали свідоцтва підтвердження своєї праці, а також отримали подяку за внесок у розвиток бібліотеки методичних матеріалів.

Система дистанційної освіти може і повинна зайняти своє місце в системі формування спеціаліста певного профілю, оскільки при грамотній її організації вона може забезпечити необхідні професійні компетенції, що відповідають вимогам сучасного суспільства.

Підготувала викладач 1 категорії цк агрономічних дисциплін,                                                   
С.В. Зубрицька