З 20.03.2023 по 23.03.2023 року в Житомирському агротехнічному фаховому коледжі на відділенні «Будівництво та цивільна інженерія» відбувся захист курсових проєктів з дисципліни «Водовідведення» здобувачами освіти групи БЦІ-42В.

Курсовий проєкт виконується з метою поглиблення та закріплення знань, одержаних здобувачами освіти під час вивчення спеціальної дисципліни. До складу комісії із захисту входили: керівник курсових проєктів, викладач циклової комісіі «Будівництво та цивільна інженерія» Марія ПРИЩЕПА, завідувачка відділення «Будівництво та цивільна інженерія» Наталія ПИЛИПЧУК, викладач циклової комісії «Будівництво та цивільна інженерія» Наталія МІРОШНІЧЕНКО. Під час захисту курсових проєктів здобувачі освіти продемонстрували гарні знання.