22 та 23 березня 2023р. в Житомирському агротехнічному фаховому коледжі на відділенні «Будівництво та цивільна інженерія» відбувся захист курсових проектів з дисципліни «Технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві» здобувачами освіти випускного курсу груп БЦІ-41г та БЦІ-41г стн за освітньо-професійною програмою «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання».

Метою виконання курсового проекту є:

  • закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок із складання проекту організації і виконання робіт з будівництва підземних газопроводів;
  • набуття досвіду використання практичних методик проведення розрахунків та використання спеціалізованої нормативної і довідкової літератури.

Виконуючи курсовий проект здобувачі освіти проводять ретельний аналіз особливостей будівництва підземної газової мережі в заданому населеному пункті з визначенням: основних об’ємів будівельно-монтажних робіт, затрат праці та необхідних будівельних матеріалів. Під час проектування також виконується оптимальний підбір будівельних машин і механізмів.

Крім того здобувачі виконують спецзавдання:

  • розроблення технологічної карти на будівельний процес;
  • складання календарного плану-графіку будівництва з врахуванням оптимально-економічних строків.

Виконання графічної частини проекту здобувачі освіти здійснюють за допомогою креслярських програм АutoCAD, CorelDRAW та КОМПАС.

Під час захисту курсових проектів здобувачі освіти продемонстрували високий рівень знань, що отримали під час вивчення дисципліни.

Прийняття курсового проекту здійснювала комісія у складі:

Діана ПАЛІЙ керівник курсового проекту;

Олена ГНАТЮК та Микола ОЛІФІР викладачіциклової комісії спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»

Інформацію підготувала керівник курсового проектування
Діана ПАЛІЙ