Житомирська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» плідно співпрацює з Житомирським агротехнічним фаховим коледжем. Кафедра «Агрономія та лісове господарство» і циклова комісія агрономічних дисциплін Агрономічного відділення уклали угоду про співпрацю.

Так, 23 лютого 2023 року із здобувачами освіти груп А-24 стн та А-33 під керівництвом викладачів: к. с. г. н., доцента Білявського Ю.А. і викладача вищої категорії, викладача методиста Іванцова П. Д., було проведено практичне заняття з дисциплін «Гронтознавство та землеробство» і«Грунтознавство з основами геології». Здобувачі освіти вивчали методики з визначення: реакції грунту, вмісту гумусу, азоту, фосфору, калію; мікроелементів: бору, марганцю, міді, цинку, кобальту, свинцю, кадмію; залишкових форм пестицидів; щільності забруднення грунтів цезієм137 і стронцієм 90 внаслідок аварії на ЧАЕС; екологоагрохімічного балу та проведення всіх камеральних робіт, які здійснюються за керівними нормативними документами. Висококваліфіковані фахівці інституту: завідувач лабораторією аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень Вівчаренко Г. В., головний інженер землевпорядник Ременчук Л. М., провідний фахівець Дрозо Б. Є. ознайомили здобувачів освіти з методикою проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення і матеріалами моніторингу сільськогосподарських угідь підприємств різних форм власності Житомирської області та камеральними обстеженнями грунтів за агрофізичними і агрохімічними показниками.

Проблемою грунтів Житомирської області є вирішення питання охорони ґрунтів, розробки біотехнологій збереження та відновлення їх родючості. Тому практичний курс із грунтознавства та землеробства в Житомирському агротехнічному фаховому коледжі направлений на вивчення системи показників для екологічної оцінки ґрунтів.

Завідувач кафедрою «Агрономії та лісового господарства»                                                    Н.В. Цуман