м. Житомир, вул. Покровська, 96

Вже протягом не одного десятка років налагоджена співпраця Житомирського агротехнічного коледжу  з Житомирською філією Державної установи інституту охорони ґрунтів України.

Проблема використання ґрунтових ресурсів в сучасних умовах залишається особливо гострою для Житомирської області де земельні ресурси в економічному потенціалі області відіграють провідну роль, становлячи більше половини складу продуктивних сил і виробничих фондів. Реалізація державної політики щодо охорони родючості ґрунтів та їх раціонального використання є одним з пріоритетних напрямків у всіх землекористувачів підприємств та  організацій. Тому, необхідною умовою ефективного використання та збереження ґрунтових ресурсів з метою одержання високих і стабільних врожаїв сільськогосподарських культур належної якості насамперед є наявність інформації про їх еколого-агрохімічний стан ґрунтів.

Житомирська філія «Держґрунтохорона» проводить агрохімічне обстеження земель сільськогосподарського призначення, яке є основною складовою частиною ґрунтового моніторингу, вивчає стан ґрунтів, надає сільгоспвиробникам інформаційні матеріали  та рекомендації з науково обґрунтованого використання різних добрив, допомагаючи таким чином вирішенню проблем збереження родючості ґрунтового покриву.

Вагомим чинником  вирішення більшості виробничих питань залежить від фахівця, його кваліфікації, вміння бути технологом та модератором виробничих процесів, тому вміння ефективно використовувати необхідні матеріали науково-дослідних установ забезпечує інтенсифікацію в галузі рослинництва.

В період навчальної практики з дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» студенти групи А-21бстн під керівництвом викладача, кандидата с/г наук, доцента Євтушка І.М., викладача вищої категорії, викладача методиста Іванцова П.Д. ознайомилися з методикою відбору зразків ґрунту, визначенням в лабораторних умовах фізичних та агрохімічних  показників ґрунтів, матеріалами моніторингу ґрунтів  сільськогосподарських угідь господарств зони Полісся і Лісостепу Житомирської області.

Ці матеріали студенти коледжу будуть використовувати для виконання лабораторних, курсових  та випускних робіт.

Житомирська філія «Держґрунтохорона» є однією з базових установ для проходження студентами коледжу агрономічного відділення виробничих та переддипломних практик, а також можливість для працевлаштування.

Заступник директора  з виховної роботи,                         
П.Д. Іванцов