м. Житомир, вул. Покровська, 96

Шановні колеги, студенти та учні!

Запрошуємо Вас до участі у роботі науково-практичної конференції, що відбудеться 18 березня 2020 року о 10.00 у Житомирському агротехнічному коледжі.

 • Участь у конференції з публікацією статей та тез в електронному збірнику матеріалів конференції безкоштовна!
 • Форма участі у конференції – заочна.
 • Матеріали конференції будуть опубліковані у Збірнику матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «НАУКОВІ ЗДОБУТКИ МОЛОДІ – 2021», pdfверсія якого і сертифікати учасників конференції будуть розміщені на сайті коледжу – https://zhatk.zt.ua/

Тематичні напрямки роботи конференції:

 • Інновації в системі забезпечення сталого розвитку країни та світу.
 • Математика в сфері наук.
 • Формування наукового світогляду під час вивчення дисципліни «Природничі науки».
 • Теоретичні і прикладні фізико-географічні та суспільно-географічні дослідження.
 • Перспективи комп’ютерних технологій.
 • Екологічна катастрофа. Чорнобиль.

Умови участі в роботі конференції

До участі у роботі конференції просимо надіслати до 10 березня 2021 року електронною поштою за адресою zhuravell-svetlana@ukr.net

PDF Заявка на участь у роботі конференції 318.34 KB

Вимоги до оформлення матеріалів:

 • Обсяг статті – 3-5 стор., обсяг тез – 1-2 стор.
 • Мова публікації – українська.
 • Формат сторінки А-4 (297х210 мм), шрифт – TimesNewRoman.
 • Кегель (розмір шрифту)– 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Параметри сторінки – всі поля по 2 см, абзац – 1 см.
 • Вирівнювання по ширині, без нумерації сторінок.
 • Рисунки і таблиці послідовно нумеруються арабськими цифрами (рис. 1; табл. 1). До кожного рисунка подається короткий підпис, а до таблиці – заголовок.
 • Назва статті (тез) друкується посередині сторінки напівжирним шрифтом, в новому рядку – ініціали та прізвища автора (авторів) курсивом; в наступному рядку – навчальний заклад курсивом; текст статті (тез) – через рядок.
 • Список використаних джерел та літератури – в кінці тексту у алфавітному порядку.
 • Посилання у тексті в квадратних дужках (перша цифра – номер джерела, через кому друга цифра – сторінка (приклад [5, с. 87]).
PDF Зразок оформлення статті, тез 520.02 KB

За якість поданого матеріалу відповідальність несуть автори та їх наукові керівники. Оргкомітет залишає за собою право не приймати публікації, які не відповідають зазначеним вимогам.

Додаткова інформація

Конференція проходитиме в приміщенні Житомирського агротехнічного коледжу, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 96.

З автовокзалу проїзд до зупинки «Агротехколедж» маршрутними таксі № 8, 110, 125; тролейбусом №4.

Реєстрація учасників конференції здійснюватиметься з 9.30 до 10.00 у фойє агротехколеджу.

З організаційних питань звертатись за тел.: (097)488-13-27 (Журавель Світлана Станіславівна) або електронною поштою zhuravell-svetlana@ukr.net

Чекаємо на Вашу участь у Конференції!