м. Житомир, вул. Покровська, 96

Головна мета збірника наукових праць – надання широким верствам наукової громадськості можливості обміну інформацією, в тому числі на міжнародному рівні, про результати наукових досліджень в галузі кораблебудування, обробки матеріалів у машинобудуванні, енергетики, електротехніки, управління проектами, економіки та управління підприємствами, техногенної безпеки.

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019 р. (додаток № 7) внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі технічних та економічних наук.

Для опублікування статті у № 1 (484) /2021 необхідно не пізніше 12 березня заповнити електронну довідку про автора та надіслати електронною поштою до редакції журналу editor@znp.nuos.mk.ua такі матеріали:

  • статтю, оформлену згідно вимог;
  • квитанцію про сплату публікаційного внеску (реквізити надаються після рецензування статті).

У журналі публікуються науково-теоретичні (аналітичні), науково-практичні (експериментально-дослідницькі) та оглядові публікації у таких галузях знань:

  • 05. Соціальні та поведінкові науки (Спеціальність 051 Економіка);
  • 07. Управління та адміністрування (Спеціальність 073 Менеджмент);
  • 12. Інформаційні технології (Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології);
  • 13. Механічна інженерія (Спеціальність 135 Суднобудування; 132 Матеріалознавство;131 Прикладна механіка);
  • 14. Електрична інженерія (Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 142 Енергетичне машинобудування; 144 Теплоенергетика);
  • 15. Автоматизація та приладобудування (Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології);
  • 18. Виробництво і технології (Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища);
  • Історія суднобудування (публікації за цією галуззю знань не зараховуються як фахові для авторів).

Для отримання більш детальної інформації, завітайте на сайт видання або завантажте інформаційний лист.

PDF Інформаційний лист 407.64 KB