м. Житомир, вул. Покровська, 96

«Ефективність агротехнологій Житомирщини» – саме під такою назвою в Житомирському агротехнічному фаховому коледжі 12.11.2021 року в режимі онлайн, відбулась перша всеукраїнська науково-практична конференція, що об`єднала зусилля науковців, освітян і виробників, які демонстрували свої досягнення й обговорювали дискусійні питання та виклики сьогодення для аграрного сектору не тільки Житомирщини.

Усіх присутніх привітав д.е.н., доцент, Заслужений працівник освіти України, директор Житомирського агротехнічного фахового коледжу Тимошенко М. М.

У роботі конференції взяло участь понад 70 представників закладів України:
 • Бондар О. І., д.б.н, професор, член-кореспондент НААНУ, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління;
 • Слюсар І. Т., д.с.г.н., член-кореспондент НААНУ, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу сівозмін і землеробства на меліорованих землях ННЦ «Інститут землеробства НААН»;
 • Доля М. М., д.с.г.н., професор, член-кореспондент НААНУ, завідувач кафедри інтегрованого захисту рослин Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ);
 • Рижук С. М., д.с.г.н., академік НААНУ, директор Інститут сільського господарства Полісся НААН (м. Житомир); 
 • Герасимчук В. І., к.с.г.н., завідувач відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій Інститут сільського господарства Полісся НААН (м. Житомир; наукові співробітники Панфилівської дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства НААН», науковці Сумського національного аграрного університету (м. Суми);
 • співробітники Інституту картоплярства НААН (смт. Немішаєве);
 • науковці Білоцерківськького національного аграрного університету;
 • науковці Державного біотехнологічного університету (м. Харків);
 • науковці Поліського національного університету (м. Житомир);
 • науковці Малинського фахового коледжу (м. Малин);
 • науковці Шацького лісового коледжу ім. В. В. Сулька (смт. Шацьк);
 • Верхівнянської філії Житомирського агротехнічного фахового коледжу та інші.

Отже, вище перелічене свідчить про високий рівень конференції, широкі міжвузівські зв’язки, розширення зв’язків науки і виробництва, взаємне збагачення різних за напрямками досліджень провідних наукових шкіл.

Активну участь у підготовці і проведенні цієї конференції взяли науковці Житомирського агротехнічного фахового коледжу:

 • Борак К. В., д.т.н., заступник директора з навчальної роботи;
 • Іванцов П. Д., викладач вищої категорії, «викладач-методист», заступник директора з виховної роботи;
 • Залевський Р. А., к.с.г.н., завідувач відділення агрономії;
 • Цуман Н. В., к.с.г.н., доцентка, завідувачка методичного кабінету, завідувачка кафедри агрономії;
 • Немерицька Л. В., к.б.н., доцентка, викладачка відділення агрономії;
 • Журавська І. А., к.с.г.н., викладачка відділення агрономії;
 • співробітники Інституту сільського господарства Полісся НААН: Савчук О.І. к.с.г.н., с.н.с.та Примачук Т.Ю. к.е.н., с.н.с. та інші.

Питання розробки, наукового обґрунтування та практичного впровадження агротехнологій, звичайно, стосується не тільки Житомирської області. Це питання на часі і дуже актуальне тому, що в сучасних умовах господарювання не вистачає агроінвестицій саме на новітні, еколого-економічні агроехнології. Подальший розвиток сільського господарства, без сумніву, повинен бути направлений на впровадження інноваційних агротехнологій та технологій: з переробки, зберігання, транспортування, маркетингу, логістики та інших еколого-економічних напрямків, які можуть забезпечити довготривалий сталий розвиток сільськогосподарського виробництва та аграрної науки в цілому.