Приємна новина! Сьогодні Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти України надано АКРЕДИТАЦІЮ освітньо-професійній програмі «Автомобільний транспорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти!

Житомирський агротехнічний фаховий коледж вкотре підтверджує свій високий рівень надання якісних освітніх послуг серед закладів вищої освіти України!

Вітаємо випускову кафедру «Автомобільний транспорт» та весь колектив Житомирського агротехнічного фахового коледжу з державним визнання нашої щоденної кропіткої праці над підвищенням рівня якості вищої освіти в коледжі!