м. Житомир, вул. Покровська, 96

Міжнародна науково-практична конференція

«НАУКА, ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ»
Прага, Чеська Республіка
12–13 березня 2021 року

До участі в міжнародній науково-практичній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері технічних наук.

Секції
 • Інформаційні системи та технології
 • Прикладна механіка
 • Матеріалознавство
 • Галузеве машинобудування
 • Авіаційна та ракетно-космічна техніка
 • Суднобудування
 • Металургія
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Енергетичне машинобудування
 • Атомна енергетика
 • Теплоенергетика
 • Гідроенергетика
 • Автоматизація та приладобудування
 • Хімічні технології та інженерія
 • Біотехнології та біоінженерія
 • Електроніка та телекомунікації
 • Харчові технології
 • Технології легкої промисловості
 • Технології захисту навколишнього середовища
 • Архітектура та будівництво
 • Транспорт
 • Загальні питання технічних наук

Форма участі: дистанційна.

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають виконати такі дії до 9 березня 2021 року (включно):
1) заповнити заявку;
2) надіслати на електронну адресу tech@cuesc.org.ua:
– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (реквізити надаються після отримання тез та заявки).
Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого доповідача. Наприклад: Іванов_Тези, Іванов_Внесок.

Тема листа: на конференцію у Празі.

Усі учасники будуть забезпечені збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. У сертифікаті буде зазначено обсяг підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредити ECTS).

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом. Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Детальна інформація про конференцію міститься на сайті та в інформаційному листі.

PDF Інформаційний лист 292.92 KB