Порядок денний педагогічної ради:
1. Про реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
2. Про стан і результати професійно-практичної підготовки здобувачів освіти та організації співпраці з роботодавцями.
3. Про результати впровадження системи запобігання академічного плагіату у коледжі.
4. Інформація по здійсненню контролю за веденням навчальної документації.